Faydalı Linkler
İstatistikler

Online Sayaç  
Kuruluş ve Tarihçe

Sıra
No

Tarih

Konu

Yapılan İşlem

Cerideyi Yazan

1.

 

3 Ocak 1994

İlk Toplantıya Davet

1972’liler arasında dayanışma ve işbirliği mekanizması oluşturmak üzere, Gnkur.Bşk.lığı Kh.’ında çalışanların belirlediği gündem çerçevesinde 16 Ocak 1996 günü GATA Gazinosunda, ANKARA ve çevre illerden gelebilecek arkadaşlarla bir toplantı yapmak üzere bir toplantı düzenlendi. (1 Nolu Duyuru)

İ.Yüksel KUŞ

2.

16 Ocak 1994

İlk Toplantı

İlk Toplantıya Davet Mektubu çerçevesinde bir toplantı yapıldı.  (GATA Gazinosu)

İ.Yüksel KUŞ

3.

Şubat 1994

İlk Toplantı ve Sonucu Bilgilendirme

Toplantı sonucunda, görüşülen hususlar Vakıf kurulması yönündeki genel eğilim bütün arkadaşlara yayımlandı.(Anket formları gönderildi.) (2 Nolu Duyuru)

İ.Yüksel KUŞ

4.

Aralık 1994

Anket Formlarının Değerlendirilmesi

2 Nolu Duyuru ile gönderilen anketlere verilen cevaplar incelenerek Ziraat Bankası Saraçoğlu Şubesinde açılan hesap numarası yayımlandı. Herkesin 15 Temmuz 1995 tarihine kadar 1,5 milyon TL. yatırması istendi. (3 Nolu Duyuru)

İ.Yüksel KUŞ

5.

Nisan 1995

Ana Rapor

Para yatırma durumu özeti yayımlandı. 89 Arkadaşımız iştirak etmiştir. (4 Nolu Duyuru)

İ.Yüksel KUŞ

6.

9 Ekim 1995

Genel Bilgi Yayımı

Gelinen durumun yeniden bütün arkadaşlara duyurulması ihtiyacı giderildi. Devre Gecesi tertiplendi. (5 Nolu Duyuru)

İ.Yüksel KUŞ

7.

28 Ekim 1995

Devre Gecesi

157 Arkadaşımız iştirak etmiştir. Geçici Yönetim Kurulu seçimleri yapılmış, Genel Müdür olarak Salih Zeki Yiğit’e görev verilmiştir. Vakfın kurulması çalışmalarının hızlandırılması istenmiştir. Cemalettin YILMAZ, Birlik Mah. 14. Sok. No: 23/2 ÇANKAYA/ANKARA’daki ofisini Vakıf Merkezi olarak kullanılmasına tahsis etti.

İ.Yüksel KUŞ

8.

Nisan 1996

 

1 nci Taslak Vakıf Senedi Gn.Md. tarafından hazırlanmıştır.

İ.Yüksel KUŞ

9.

Mayıs 1996

 

2 ve 3 ncü Taslak Vakıf Senetleri çalışmaları yapılmıştır.

İ.Yüksel KUŞ

10.

8 Temmuz1996

Nakit Para Kullanımı

Vakıf Senedinin Noter tasdiki için ihtiyaç olabilecek nakit için bankadan 50 milyon çekilerek Gn.Md. S.Zeki YİĞİT’e teslim edildi.

İ.Yüksel KUŞ

11.

9 Temmuz1996

Nakit Para Kullanımı

Noter’deki masraflar fazla gelmiş, tekrar 50 milyon bankadan çekildi. Gn.Md. S.Zeki YİĞİT’e teslim edildi.

İ.Yüksel KUŞ

12.

9 Temmuz1996

Vakıf Senedi Tasdiki

Noter tasdik işlemi tamamlandı.

İ.Yüksel KUŞ

13.

9 Temmuz1996

Vakıf Senedinin Vakıflar Gn.Md.lüğüne Teslimi

3 Suret Noter Tasdiki Vakıf Senedi Vakıflar Gn.Md.lüğüne teslim edildi.

İ.Yüksel KUŞ

14.

9 Temmuz1996

Dava açılması

25 nci Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 1996/533 sayılı dava açıldı.

İ.Yüksel KUŞ

15.

16 Kasım 1996

Vakfın Resmen Kuruluşu

Vakıf 16 Kasım 1996 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak resmen kuruldu.

İ.Yüksel KUŞ

16.

29 Kasım 1996

Vakıf Kuruluşunun Üyelere Bildirilmesi

Vakfın resmen kuruluşu ile ilgili Resmi Gazetenin fotokopisi, Vakfın maddi durumu ve 21 Aralık 1996’da yapılacak İlk Kurucular Kurulu Toplantısı ve Devre Gecesi arkadaşlara duyuru ile bildirildi.

İ.Yüksel KUŞ

17.

 

21 Aralık 1996

İlk Kurucular Kurulu Toplantısı

Toplantıda; Hasan IŞIN, Faruk UZUN, A.Serdar AYKAÇ, İ.Yüksel KUŞ, Cemalettin YILMAZ, Hurşit İNCEOĞLU ve Hulusi MARTLI Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine, Faruk CAVKA ve Necip GÜVENER yedek üyeliğe seçilmişlerdir.

İ.Yüksel KUŞ

18.

3 Ocak 1997

İlk Kurucular Kurulu Toplantı Sonuçlarının Duyurulması

Toplantıda alınan kararların özeti, ilk Yönetim ve Denetim Kurulları ile tespit edilen Bölge İrtibat Noktalarının isimleri arkadaşlara duyuruldu.

İ.Yüksel KUŞ

19.

11 Mayıs 1997

Anneler Gününde Düzenlenen Piknik

Anneler Gününde Çubuk Garnizonu’nda ANKARA’daki arkadaşlarımızın katılımı ile bir piknik düzenlendi.

İ.Yüksel KUŞ

20.

1 Temmuz1997

Vakıf Merkezi Olarak Apartman Dairesi Kiralanması

Vakıf Merkezi olarak kullanılmak üzere Hanımeli Sokak No:12/9 Sıhhiye adresinde bir apartman dairesi kiralandı.

İ.Yüksel KUŞ

21.

22 Aralık 1997

Vakıf Merkezinin Taşınması

Vakıf Merkezi; Birlik Mahallesi 14. Sokak no:23/2 den, hanımeli Sokak No:12/9 Sıhhiye/ANKARA’ya taşındı.

İ.Yüksel KUŞ

22.

Şubat 1998

Vakıf merkezinin Tefrişi

Vakıf Merkezi, yardımsever arkadaşlarımızın şahsi gayret ve katkıları ile Md. Odası, Sekreter Odası ve Arşiv Odası olarak tefriş edildi. Bilgi bankası oluşturulması için Vakıfa bir bilgisayar alındı.

İ.Yüksel KUŞ

23.

20 Mart 1998

Vakıf Genel Müdürlüğüne Atama

Vakıf Genel Müdürlüğünde istifa eden Salih Zeki YİĞİT yerine Ümit GÜNDÜR Genel Müdürlüğe atandı.

Ümit GÜNDÜR

24.

20 Mart 1998

Genel Kurul Toplantısına Çağrı

25 Nisan 1998 günü yapılacak İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı ile Vakıf etkinliklerine katılmak üzere teşkilatlanan Kadınlar Kolu üyeleri hakkında bilgileri ihtiva eden duyuru arkadaşlara gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

25.

Nisan 1998

Vakıf Merkezine Sekreter Alınması

Vakıf merkezindeki büro hizmetleri için bir sekreter alınarak göreve başlatılmıştır.

Ümit GÜNDÜR

26.

25 Nisan 1998

İkinci Kurucular Kurulu Toplantısı

İkinci Kurucular Kurulu Toplantısı Sıhhiye Orduevinde yapıldı. Hasan IŞIN, Faruk UZUN, A.Serdar AYKAÇ, İ.Yüksel KUŞ, Turgut DURUKAN, Ergür AKÇIL, Yelkan AŞETEY ve Basri YILMAZ Yönetim Kurulu üyeliğine, Bekir KALYONCU, Cemalettin YILMAZ ve Sedat VEYİSOĞLU Denetim Kurulu üyeliğine iki yıl görev yapmak üzere seçildi.

Ümit GÜNDÜR

27.

6 Mayıs 1998

Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyelik belgeleri ve üye kimlik kartlarının hazırlanması, Vakıf amblemi oluşturulması, aylık bülten yayımlanması, Vakıf yararına bir kermes düzenlenmesi, Bölge İrtibat Noktalarının yeniden belirlenmesi hususlarını görüşmüş ayrıca 249 yeni üyenin Genel Kurul üyeliğine alınması kararlaştırıldı.

Ümit GÜNDÜR

28.

9 Mayıs 1998

Kadınlar Kolu Toplantısı

Teşkil edilen Kadınlar Kolu ilk toplantısını yaptı, yeni Yönetim Kurulu seçti ve 1998 yılı faaliyetlerini planladı.

Ümit GÜNDÜR

29.

20 Mayıs 1998

İkinci Kurucular Kurulu Toplantı Sonuçları

İkinci Kurucular Kurulu toplantısı sonucunda seçilen yeni Yönetim ve Denetim Kurulu listesi ile 16 Mayıs 1998’de yapılan Yönetim Kurulu toplantı sonuçları arkadaşlara duyuruldu.

Ümit GÜNDÜR

30.

31 Mayıs 1998

Vakıf Yararına Piknik Düzenlenmesi

Çubuk Garnizonunda ANKARA’daki arkadaşlarımızın katılımı ile bir piknik düzenlenmiş, elde edilen 54 Milyon TL Vakfa gelir olarak kaydedilmiştir. Yağmurlu bir gündü.

Ümit GÜNDÜR

31.

9 Haziran 1998

Vakıf Ambleminin Kabulü

Uzun süredir üzerinde çalışmalar yapılan Vakıf Amblemi son şekline getirilerek Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir. Ayrıca BARTIN Bölgesindeki deprem için yardım malzemesi toplanması ve 13 Haziranda Otistik Çocuklar yararına yapılacak kermese katılınmasına da karar alınmıştır.

Ümit GÜNDÜR

32.

13 Haziran 1998

Altınpark’ta Yapılan Kermese Katılım

Otistik Çocuklar Derneği tarafından Altınpark’ta yapılan kermese Vakıf Kadınlar Koluyla iştirak edilmiş ve elde edilen 90.465.000.-TL. sı Vakfa gelir olarak kaydedilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

33.

2 Temmuz1998

Vakıf Rozeti, Vakıf Amblemli Şapka ve Tişörtler

Vakıf Amblemini ihtiva eden Vakıf Rozeti ile amblemli şapka ve tişörtler bastırılarak Vakıf Merkezi ve Bölge İrtibat Noktalarında satışa sunulmuştur.

Ümit GÜNDÜR

34.

4 Temmuz1998

İstanbul’da Devre Gecesi

İstanbul’da bir Devre Gecesi düzenlenmiş olup, bu geceye Yönetim Kurulu üyeleri de katılmıştır.

Ümit GÜNDÜR

35.

15 Temuz 1998

İlk Vakıf Bülteninin hazırlanması ve Yayımı, Vakıf Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Arkadaşlarımızı gerek Vakıfla gerekse birbirimizle ilgili konularda bilgilendirebilmek amacıyla bir bülten hazırlanarak yayımlandı. Vakfın ikinci kuruluş yıldönümünün, görkemli ve büyük katılımlı bir Devre Gecesi ile iyi bir yerde kutlanmasına karar verildiği duyuruldu.

Ümit GÜNDÜR

36.

24 Temmuz 1998

ADANA Bölgesine Eşya Yardımı

BARTIN Bölgesi için toplanan kullanılmış eşyalar, ADANA deprem zedelere gönderilmek üzere KIZILAY Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Ümit GÜNDÜR

37.

12 Ağustos 1998

Şirket Kurma Çalışmaları ve Vakıf Senedi Değişikliği Hazırlığı

Vakfa gelir getirici faaliyetlerde bulunmak üzere uzun zamandır üzerinde tartışılan şirket kurma konusunda ciddi adımlar atıldı, ancak Vakıf Senedinin bu konuda cevaz vermemesi nedeniyle senet değişikliğine gidilmesi ve bu amaçla 7 Kasım 1998 tarihinde senet değişikliğinin kabulü için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verildi.

Ümit GÜNDÜR

38.

 

7 Ağustos 1998

Terfi ve Tayin Kutlamaları

3-6 ağustos 1998 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararı ile Tuğgeneralliğe terfi eden; Hulusi AKAR, İ.Hakkı PEKİN, Zeki DURLANIK, Ümit ŞAHİNTÜRK, Naci BEŞTEPE, Korkut ÖZARSLAN, Mahir KÖK, H.Can TELER, Cihangir DUMANLI, Bahadır TETİK, Mehmet AKÇAY arkadaşlarımıza kutlama mesajı ve atama gören; Ali Sami UĞUR, M.Şevket KOCAALP, M.Emin ŞEN, M.Süha SEZGİN, Ferit GÜVEN, Ali TAŞKIRAN, Şerif Önal ÖZ, Abdulvahap OCAK, Abdülkadir ÇELİK, Metin KOÇER, Kurtuluş GÜRGEN, Eminettin ERGİN, Cengiz ALPER, M.Yaşar ÇEKLİ, Kemal BABATAŞ, Süleyman ŞEN, İsmet MÜSTECAPLIOĞLU, Abdurrahman KARAAHMETOĞLU, Ertuğrul ÖNER, Hasan SUNGUR, Necati TENŞİ, M.metin GEZER, Mahmut GÖKTÜRK, Ali ARADAĞ, Mustafa ULU, Kemal SALMAN, Hüseyin YILMAZ, Mustafa Müfit AYKURT, Osman Nuri GÜRSESLİ, Mehmet ÇİÇEK, Mehmet ÖZEYRANLI, Ahmet EVLİOĞLU, Zeynel Abidin KAYMAK, Tevfik Hadi GÜNTÜRKÜN, İlhami ATEŞOĞLU, Faruk KÜÇÜKYAZICI arkadaşlarımıza hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Ümit GÜNDÜR

39.

30Ağustos1998

Üye Kimlik Kartları

Bilgi formları ve fotoğrafları bulunan arkadaşlarımızın üye kimlik kartları hazırlanarak dağıtımına başlandı.

Ümit GÜNDÜR

40.

7 Eylül 1998

Vakıf Senet Değişikliği Çalışmaları

Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Arkadaşlarımıza gönderilecek bir duyuru ile detaylı bilgi verilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına karar verildi.

Ümit GÜNDÜR

41.

1 Ekim 1998

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Vakıf Senedi değişiklik esaslarını, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını ve Vakıf İkinci Kuruluş Yıldönümü kutlamalarını ihtiva eden duyuru arkadaşlarımıza gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

42.

20 Ekim 1998

Vakfın İlk Teftişi

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1996 ve 1997 yılları itibariyle teftişe tabi tutuldu. İdari ve mali konumlarda yeterli ve düzenli bulundu. Vakıf amaçları doğrultusunda yardım faaliyetlerinin imkanlar ölçüsünde arttırılmasının uygun olacağı hatırlatıldı.

Ümit GÜNDÜR

43.

24 Ekim 1998

İzmir’de Devre Gecesi

İzmir’de Topçu Tugayı Askeri Gazinosunda bir Devre Gecesi düzenlendi. Yönetim Kurulu üyeleri de bu geceye katıldı.

Ümit GÜNDÜR

44.

7 Kasım 1998

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Orduevi sinema salonunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı. Çoğunluk sağlanamadığından toplantı 14 Kasım 1998 tarihine ertelendi. Toplantıya 31 üye katıldı. 48 üye vekaletname gönderdi.

Ümit GÜNDÜR

45.

12 Kasım 1998

Anıtkabir Ziyareti

Vakıf kuruluşunun 2 nci yıldönümü münasebetiyle 30 arkadaşımızın eşleriyle beraber katıldıkları  Anıtkabir ziyareti yapılıp, mozoleye çelenk koyuldu. Vakıf başkanı tarafından defter yazıldı ve İsmet İnönü’nün mezarı ziyaret edildi.

Ümit GÜNDÜR

46.

 

14 Kasım 1998

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Orduevi Sinema Salonunda çoğunluğa bakılmaksızın toplanıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü temsilcisinin gözetiminde oturum açıldı., gündem maddeleri görüşüldü. Vakıf Senet değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Toplantıya 41 üye katıldı. 67 üye vekaletname gönderdi. Vakıf kuruluş yıldönümü kutlamalarının her yıl Kasım ayının 3 ncü Cumartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Ümit GÜNDÜR

47.

14 Kasım 1998

Vakıf 2 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlama Gecesi

Park Apart Otel/ÇANKAYA’da 125 devre arkadaşımızın ve eşlerinin katılımıyla büyük bir gece tertiplendi. Geceye Milli Savunma Bakanı İsmet SEZGİN, K.H.O. Tb.K.nımız E.Korg. Cengiz İDİL, Kuleli As.Lis. Sınıf Sb.ımız E.Alb. Mustafa YÜNCÜ’de şeref verdi. Önce kokteyl sonra yemek şeklinde düzenlenen geceye katılacakların geç haber vermesi tahmin edilenden fazla olması nedeniyle istenilen kaliteli eğlence düzeyine erişilemedi.

Ümit GÜNDÜR

48.

15 Kasım 1998

Orduevinde Toplu Sabah Kahvaltısı

Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Ankara dışından gelen arkadaşlarımızla orduevi restoranında topluca kahvaltı edildi. Kahvaltıyı müteakip dinlenme salonunda çay-kahve içilip, arkadaşlarımız uğurlandı.

Ümit GÜNDÜR

49.

25 Kasım 1998

Yönetim Kurulu Toplantısı

19 Üye adayının üyeliğe kabulü, bazı firmaların indirim teklifleri, Mustafa ARSLAN’ın TOKAT’Zile’de ziyareti, kurulacak şirket türü ile ilgili konular görüşüldü ve karara bağlandı.

Ümit GÜNDÜR

50.

26 Kasım 1998

Vakıf Senet Değişikliği

Genel Kurulda onaylanan senet değişiklik taslağı son şekli ile Noterde onaylatıldı.

Ümit GÜNDÜR

51.

27 Kasım 1998

Senet Değişikliği Davasının Açılması

Vakıf Senedi değişikliğinin onaylanması için 3 ncü Asliye Hukuk mahkemesinde dava açıldı.

Ümit GÜNDÜR

52.

30 Kasım 1998

Mustafa ARSLAN’ı Zile/TOKAT’ta Ziyaret

1974 Yılında URFA/Suruç’ta mayına basma sonucu gözlerini kaybederek vazife malûlü olan ve emekliliğini müteakip eş ve çocuklarıyla birlikte memleketi olan TOKAT/Zile’ye yerleşen malûl Jandarma Üsteğmen Mustafa ARSLAN 4 kişilik bir heyetle memleketinde ziyaret edildi. Smail GÖKSEL, Necati TENŞİ, Adem BARANSEL, Ümit GÜNDÜR’den oluşan heyet, arkadaşımızı işyeri olan Vakıf Bank’ta ziyaret etti, öğlen yemeğini müteakip evinde de ziyaret edilen arkadaşımıza Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen hediye takdim edilerek dönüldü.

Ümit GÜNDÜR

53.

10 Aralık 1998

Adres Tespiti

1992 Yılında Şehit olan Devre arkadaşımız Oğuz APANOĞLU’nun bugüne kadar tespit edilemeyen adresi bulundu. Eşi ile telefonla temas kurularak Vakıf hakkında gerekli bilgi verilip, gerekli bilgi ve belgeler gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

54.

22 Aralık 1998

Vakıf Senedi İle İlgili Davanın Sonuçlanması

Vakıf Senet Değişikliği için 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesine açılan dava Senedin Tadiline ve Tesciline karara verilerek sonuçlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen karar, Resmi Gazetede yayınlanmayı mğteakip kesinleşecektir.

Ümit GÜNDÜR

55.

25 Aralık 1998

Hastanede Yatan Arkadaşlarımız

Bel fıtığından ameliyat olan Vedat İŞEVCAN ve Necat GÜRSES ile Anjio olan Ali KARABABA yatmakta oldukları GATA’dan sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiler.

Ümit GÜNDÜR

56.

26 Aralık 1998

Adres Tespiti

1994 Yılında Şehit olan Devre arkadaşımız Yusuf TURGUT’un bugüne kadar bulunamayan adresi tespit edildi. Eşi ile telefonla temas kurularak, Vakıf hakkında bilgi verildi. Gerekli bilgi ve belgeler gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

57.

29 Aralık 1998

Vefat

Arkadaşımız Naci TÜRKMEN’in babası Vakfı-kebir/TRABZON’da hakkın rahmetine kavuştu.

Ümit GÜNDÜR

58.

30 Aralık 1998

Vefat

Arkadaşımız Zeki ORHAN’ın babası ELAZIĞ’da hakkın rahmetine kavuştu.

Ümit GÜNDÜR

59.

2 Ocak 1999

Vefat

Yaklaşık 3 yıl önce Akciğer Kanseri hastalığına yakalanan ve 20 gün önce durumundaki olumsuz gelişmeler üzerine GATA’ya yatan sevgili arkadaşımız Lv.Alb. M.Cüneyt SEPİCİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum aynı gün GATA morgunda 50 Devre arkadaşımızın da katılımlarıyla yapılan bir tören ile ertesi gün İSTANBUL/Selimiye camiinde kılınacak namazı müteakip defnedilmek üzere İSTANBUL’a uğurlanmıştır.

Ümit GÜNDÜR

60.

4 Ocak 1999

Yeni Yıl Tebrikleri

Şehit ve Vefat etmiş arkadaşlarımız Hakkı AKYÜZ, Muhittin DOĞMUŞ, Oğuz APANOĞLU, Tevfik TATARER, Vural BERKAY, Yusuf TURGUT, Atilla CANIBEYAZ, Fuat AKKAYA, Mehmet ÇİFTÇİBAŞI’nın eşleri telefonla aranarak yeni yılları tebrik edilip, bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu.

Ümit GÜNDÜR

61.

5 Ocak 1999

Ziyaret Programı

Şehit ve Vefat eden arkadaşlarımızdan adresleri bilinenlerin eşlerinin kendi evlerinde 3-4’er kişilik heyetlerle ziyaret edilmesi için bir planlama yapıldı. Program yazı ile BİN’(Bölge İrtibat Noktası) lere gönderilerek OCAK ve ŞUBAT ayları içinde 14 arkadaşımızın eşlerinin ziyaret edilmesinin temini istendi. Ankara’da oturan 3 eşin ise Yönetim Kurulu tarafından ziyareti planlandı.

Ümit GÜNDÜR

62.

8 Ocak 1999

Yeni Yıl tebrikleri

Şehit ve Vefat etmiş arkadaşlarımızdan Cem ERSEVER, Osman YÜKSEK, V.Halit GÜNÖZ’ün eşleri telefonla aranarak yeni yılları kutlanıp, bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu.

Ümit GÜNDÜR

63.

12 Ocak 1999

Terörle Mücadele Gazilerine İftar Yemeği

Hayırsever bir Devre arkadaşımızın ev sahipliğinde GATA Sosyal Tesislerinde Gazilere bir iftar yemeği ve eğlence tertiplendi.

Ümit GÜNDÜR

64.

13 Ocak 1999

Cem ERSEVER’in Evine Heyet Ziyareti

Şehit Devre arkadaşımız Cem ERSEVER’in ailesi Hasan IŞIN, İ.Yüksel KUŞ, Necip GÜVENER, Ümit GÜNDÜR ve eşlerinden oluşan bir heyetle evinde ziyaret edildi.

Ümit GÜNDÜR

65.

21 Ocak 1999

Terörle Mücadele Gazilerine Akşam yemeği

Hayırsever bir arkadaşımızın ev sahipliğinde GATA Sosyal Tesislerinde Gazilere bir akşam yemeği ve eğlence tertiplendi.

Ümit GÜNDÜR

66.

3 Şubat 1999

Vakıf Senedi Değişikliğinin Kabulü

Vakıf Senet Değişikliği için 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünce kabul edildi.

Ümit GÜNDÜR

67.

4 Şubat 1999

Vakıf Adına Kurulacak Şirket Adı

Vakıf adına kurulacak Limited Şirkete Y.İ.V (Yetmiş İkililer Vakfı) adının verilmesi ve Şirket Müdürlüğüne Ramis ÇEBİ’nin görevlendirilmesi Yönetim Kurul toplantısında oy birliği ile kararlaştırıldı.

Ümit GÜNDÜR

68.

9 Şubat 1999

E.Kur.Alb. Ferit OYAR’ın Ziyareti

K.H.O.’daki Tabur Komutanımız E.Kur.Alb. Ferit OYAR Vakfımızı ziayret etti. Devremiz hakkındaki iyi intiba ve güzel duygularını ifade etti.

Ümit GÜNDÜR

69.

16 Şubat 1999

Y.İ.V. Limited Şirketinin Kurulması

8 Şubat 1999 tarihinde resmi başvuru yapılarak Y.İ.V. Limited Şirketi 16 şubat 1999 tarihinde Ticari Sicil Gazetesinde yayınlanarak kuruldu.

Ümit GÜNDÜR

70.

19 Şubat 1999

E. Tuğgeneral Önder SÜREL’in Ziyareti

K.H.O. ndaki 4. Bl. Komutanımız E. Tuğgeneral Önder SÜREL Vakfımızı ziyaret etti. Vakfımız ve devremiz hakkında iyi intiba ve duygularını ifade etti.

Ümit GÜNDÜR

71.

20 Şubat 1999

Tevfik TATARER’in Evine Heyet Ziyareti

Şehit devre arkadaşımız Tevfik TATARER’in ailesi hasan IŞIN, M.Ali GÜZEY, Naki KOL, Ümit GÜNDÜR ve eşlerinden oluşan bir heyetle evinde ziyaret edildi.

Ümit GÜNDÜR

72.

05 Mart 1999

Emeklilikler

1999 Yılı Ocak-Şubat itibariyle 39 arkadaşımız emekli oldu. A.BARIŞ SÜZAL, A.KEMAL YÜCEL, A.SAMİ UĞUR, A.SERDAR AYKAÇ, ALAATTİN SALMAN, BASRİ YILMAZ, EKBER SAĞLAM, ETHEM BİLSEV, FERİT GÜVEN, GÜRKAN ERDAY, H.CAN TOPGÜL, HAKKI NİMET, HALDUN ERERDEM, HALİT ÖGEMEN, HAŞMET ONUR, İSMET MÜSTECAPLIOĞLU, M.ALİ GÜZEY, M.SELİM YAVUZER, M.YAŞAR ÇEKLİ, METİN GEZER, MUSTAFA ÇİFTÇİ, MUSTAFA DOĞRU, MUSTAFA IŞIK, MUSTAFA ULU, NACİ SANSARCI, NAZIM KILIÇER, NEŞET GÖZAY, NİYAZİ YILMAZ, NUSRET ERDENER, O.NURİ GÜRSESLİ, R.LÜTFÜ GÜLOL, SALİH YALÇIN, SELAMİ ERDOĞDU, SELÇUK GÜRTEKİN, SERHAT KOFOĞLU, Ş.ÖNAL ÖZ, VEDAT IHLAMUR, YÜKSEL KARACA, Z.SİNAN ÇELİK arkadaşlarımıza duyuru aracılığı ile hayırlı olsun dileklerimiz iletildi.

Ümit GÜNDÜR

73.

20 Mart 1999

A.Klığı ve Tug.K.Yrd.lığı Atamaları

K.K.K.lığının emirleri ile A.Klığı ve Tug.K.Yrd.lığına atanan; Ahmet Koray DAĞTEKİN, M.Şevket KOCAALP, Tahir SINDIR, Yaşar Murat DİNÇER, Arif ALİM, Mahmut Erden ALP, Ali ÖZ, S.Faruk PAMİR, Mithat ÜNAL, Zafer ERGÜDEN, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, Mehmet ERDEM, Kadir ÖZKURT, Fahrettin DÜNDAR, Ahmet Bülent OZAN, M.Yavuz BALBAŞOĞLU arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

74.

27 Mart 1999

Temel DÖNMEZ’in Vefatı

Temel DÖNMEZ ANKARA’da Jandarma Lojmanlarındaki evinde elim bir silah kazası sonucu hayata veda etti. Cenazesi memleketi olan GİRESUN Görele’de toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

75.

28 Mart 1999

Mustafa KARAAHMETOĞLU’nun Vefatı

Mustafa KARAAHMETOĞLU bir süredir yatmakta olduğu ADANA Balcalı Hastanesinde böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi memleketi olan HATAY Dörtyol’da toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

76.

10 Nisan 1999

Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Ziyaretleri

Üyelerden teşkil eden bir heyet, eşleri ile beraber Temel DÖNMEZ’in eşi Belma hanıma başsağlığı ve Tahir ÇEBİ’nin eşi Fatma hanıma geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Ümit GÜNDÜR

77.

11 Mayıs 1999

Tahir ÇEBİ’nin Tedavi için İngiltere’ye gidişi

8 Nisan 1999 tarihinde yaralanan ve gözlerini kaybetme tehlikesi bulunan Tahir ÇEBİ eşi ve bir doktor nezaretinde tedavi için İngiltere’ye yollandı. Bir grup arkadaşımız tarafından Esenboğa Havaalanından uğurlandı.

Ümit GÜNDÜR

78.

18 Mayıs 1999

Tahir ÇEBİ’nin yurt dışından dönüşü

11 Mayısta tedavi için İngiltere’ye gönderilen Tahir ÇEBİ maalesef gözlerinden ümit kesilmiş olarak geri döndü.

Ümit GÜNDÜR

79.

30 Mayıs 1999

Kadınlar Kolu Çayı

Vakıf kadınlar Kolu Sıhhiye Orduevi düğün salonunda yaklaşık 300 bayanın katıldığı bir çay tertiplendi. Çaydan 484.935.000.-TL. gelir elde edildi ve Vakıf hesabına yatırıldı.

Ümit GÜNDÜR

80.

1 Haziran 1999

Jandarma Atamaları

HarunUYSAl, Osman KURT, Alaattin CEBECİ, Cemal KISA, Necip GÜVENER, Canan TÜRKAN, Hüseyin ACAR, Kubilay AKTAŞ, Ethem İYİGÜN arkadaşlarımız J.Gn.K.lığı tarafından yeni görev yerlerine atanmışlardır.

Ümit GÜNDÜR

81.

30 Haziran 1999

Şirket Müdür Değişikliği

Y.İ.V. Ltd. Şti. müdürü olan Ramis ÇEBİ’nin istifası ile boşalan şirket müdürlüğüne Hulusi MARTLI getirildi.

Ümit GÜNDÜR

82.

9 Temmuz 1999

Tahir ÇEBİ’nin Onuruna Verilen Yemek

GATA’da yatmakta olan Tahir ÇEBİ arkadaşımız ve eşi onuruna GATA Sosyal Tesislerinde 56 arkadaşımızın katıldığı bir yemek verildi.

Ümit GÜNDÜR

83.

6 Ağustos 1999

Tuğgeneralliğe Terfi Edenler

2-5 Ağustos 1999 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneralliğe terfi eden; M.İhsan ONGUN, Sabri DEMİREZEN, Hüsamettin ESEN, N.Ali KARABABA arkadaşlarımıza tebrik mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

84.

10 Ağustos 1999

Atamalar

K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan; H.Can TELER, Bekir KALYONCU, Yalçın ÖZÇER, Yalçın PEHLİVANOĞLU, Ersin TÜRKER, Tacettin ÖZKAN, M.ali ERTEN, B.Baskın ÖZBALCI, Ahmet EKMEKÇİ, Ümit ERGİN, Erdoğan SOMUK, Sina Yücel KARTOĞLU, Nurettin DEMİRKAN, A.Bülent ULUTÜRK, Halil ASLANTAŞ, Vahit ÜSTÜNDAĞ arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

85.

22 Ağustos 1999

17 Ağustos Marmara Depremi

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde Vecdi BİNGÜL, Özkan GÜLTEKİN arkadaşlarımızın maddi zarar  gördükleri ancak sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede yaşayan diğer arkadaşlarımızın durumları araştırılıyor.

Ümit GÜNDÜR

86.

23 Ağustos 1999

DepremYardım Faaliyetlerinin Başlatılması

Maramara depreminden zarar gören başta kendi üyelerimiz ve yakınları olmak üzere depremzedelere  yardım sağlamak maksadıyla 888972 Nolu deprem yardımı posta çeki hesabı ve 254817 Nolu Ziraat Bankası hesabı açıldı. ayrıca Ankara Bölgesinde giyecek. yiyecek ve temizlik malzemesi toplama faaliyeti başlatıldı.

Ümit GÜNDÜR

87.

27 Ağustos 1999

Jandarma Atamaları

H.İbrahim TÜYSÜZ, Feyyaz ALEV, Canan TÜRKAN, Kadir BARIŞ, İsmet DİŞBUDAK arkadaşlarımız J.Gn.Klığı tarafından yeni görev yerlerine atanmışlardır.

Ümit GÜNDÜR

88.

30 Ağustos 1999

Vefat

Cemal DOĞANAY’ın eşi kalp krizinden vefat etti.

Ümit GÜNDÜR

89.

 

11 Eylül 1999

Deprem Yardım Faaliyetleri

23 Ağustos 1999 tarihinde başlatılan malzeme toplama kampanyasında biriken malzemeler ile banka hesabında toplanan paranın 170.000.000.-TL. sı ile alınan yiyecek ve temizlik malzemeleri, Yönetim Kurulundan 6 ailenin de katılımıyla temin edilen bir kamyona yüklenerek Adapazar/Arifiye 1010 ncu Ana Tamir Fabrikasına götürüldü. Malzemeler Fabrika Müdürlüğünce kurulan 600 kişilik çadır kentte kullanılmak üzere Fb. Md. Alb. A.Sezer ŞENGÜL’e teslim edildi.

Ümit GÜNDÜR

90.

28 Eylül 1999

Vakıf 3 ncü Kuruluş Yıldönümü

Vakfın 3 ncü kuruluş yıl dönümünün 20 Kasım 1999 tarihinde Devlet Konukevinde tertiplenecek bir gece ile kutlanması ve bu kapsamda 19 Kasım 1999 günü Anıtkabir’in ziyaret edilmesi kararı alındı.

Ümit GÜNDÜR

91.

16 Ekim 1999

72’liler Vakfı, Y.İ.V. Ltd. Şirketi İZMİR Toplantısı

Şirketin dolayısı ile Vakfın güçlendirilmesi amacı ile, emekli olup ticaretle uğraşan ve halen görevde olup bulundukları görev ve konum itibari ile faydalı olabileceği düşünülen devre arkadaşlarımız ile şirket ve ticari konularla ilgili  İzmir’de toplantı yapıldı. Toplantıya 26 kişi davet edildi, 20 kişi katıldı. Toplantıyı Şirket Müdürü  Hulusi MARTLI organize etti. Genel anlamda toplantı faydalı oldu, amacına ulaştı. Teferruatlı bilgi sözlü ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna arz edildi.

Hulusi MARTLI

92.

23 Ekim 1999

72’liler Vakfı, Y.İ.V. Ltd. Şirketi İSTANBUL Toplantısı

Şirketin dolayısı ile Vakfın güçlendirilmesi amacı ile, emekli olup ticaretle uğraşan ve halen görevde olup bulundukları görev ve konum itibari ile faydalı olabileceği düşünülen devre arkadaşlarımız ile şirket ve ticari konularla ilgili  İstanbul’da toplantı yapıldı. Toplantıya 51 kişi davet edildi. Bu toplantıya 11 kişi katıldı. Yeterli ilgi ve destek sağlanamadı. İstanbul üzerine düşülmesi , tekrar  bire bir arkadaşlarla ticari konuların görüşülmesi ihtiyacı doğduğu tespit edildi.

Hulusi MARTLI

93.

6 Kasım 1999

72’liler Vakfı, Y.İ.V. Ltd. Şirketi ANKARA Toplantısı

İzmir-İstanbul toplantı sonuçlarını değerlendirmek ve Ankara’da emekli olup ticaretle iştigal eden  ayrıca görevde olup şirketimize faydalı olabileceği değerlendirilen arkadaşları ile Yönetim Kurulu davet edilmek suretiyle müşterek bir toplantı yapıldı. Toplantıya 43 devre arkadaşımız davet edildi. 17 kişi toplantıya katıldı. İlgi katılım olarak azdı. Ancak toplantı çok faydalı oldu. Şirketin durumu masaya yatırıldı. Gerçek bir durum tespiti yapıldı. Takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısında somut adımların atılmasına ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı.

Hulusi MARTLI

94.

9 Kasım 1999

MSB’nı Ziyaret

Vakıf Yönetim Kurulu 4 kişilik  bir heyetle MSB’nı ziyaret ederek Vakıf faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

Ümit GÜNDÜR

95.

12 Kasım 1999

M.Emin TOPÇU’nun Vefatı

Diş tabibi M.Emin TOPÇU 12 Kasım Düzce depreminde kendi muayenehanesinde göçük altında kalarak vefat etti.

Ümit GÜNDÜR

96.

19 Kasım 1999

Anıtkabir Ziyareti

Vakfın 3 ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleriyle beraber katıldıkları bir ANITKABİR ziyareti yapılıp, mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf Ynt. Krl. Başkanı tarafından Şeref defteri yazıldı

Ümit GÜNDÜR

97.

20 Kasım 1999

Vakıf 3 ncü Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Vakfın 3 ncü kuruluş yıldönümü Devlet Konukevinde coşkulu bir şekilde kutlanıyor.

Ümit GÜNDÜR

98.

15 Aralık 1999

Işın TÜRKER’in Vefatı

Ersin TÜRKER’in kızı ve Vakfımızın  manevi evladı Işın TÜRKER tedavi gördüğü GATA’da vefat etti.

Ümit GÜNDÜR

99.

12 Ocak 2000

Ökkeş BİLAL’in vefatı

Ökkeş BİLAL İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Ümit GÜNDÜR

100.

22 Ocak 2000

Kadınlar Kolu 3. Toplantısı

Kadınlar kolu üyeleri Vakıf Merkezinde 3. Toplantısını yaptı. Toplantıda yeniden teşkil edilen kadınlar Kolu Yönetim Kurulu;  Sabahat GÜRGAN, Nurdan KEPSUTLU, Ferda GÜNDÜR, Ayşe MARTLI, Şeniz AŞETEY, Beyhan ERGE, Gülgün IŞIN, Yurdagül YILMAZ;, Nermin ÇETİN, Ömür GÜNGÖR, Türkan KARAKÜLAH olarak belirlendi.

Sabahat GÜRGAN

101.

20 Şubat 2000

4 ncü Olağan Genel Kurul toplantısı

Vakfın Olağan 4 ncü Genel Kurul Toplantısı Sıhhiye Orduevi Toplantı Salonunda 83 üyenin fiilen katılımı ile yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hasan IŞIN, Faruk UZUN, Yelkan AŞETEY, Turgut DURUKAN, A.Serdar AYKAÇ, İ.Yüksel KUŞ ve Hulusi MARTLI, Denetim Kuruluna; İlker GÜRGAN, H.Basri VURAL, Cemalettin YILMAZ seçildiler.

Ümit GÜNDÜR

102.

20 Şubat 2000

Genel Kurul yemeği

90 üyemizin eşleri ile birlikte katıldıkları bir Genel Kurul yemeği tertiplendi.

Ümit GÜNDÜR

103.

 

10 Mart 2000

Gençlik Kolu Kuruluş toplantısı

Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Gençlik Kolunun kurulması amacıyla Vakıf Merkezinde, Gençlik Kolundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yelkan AŞETEY, Yönetim Kurulu üyesi Hulusi MARTLI, kadınlar Kolu Başkanı Sabahat GÜRGAN,  Vakıf Genel Müdürü Ümit GÜNDÜR’ün koordinatörlüğünde 16 yaş ve üzeri  21 genç toplandı. Toplantıda Cihan KARATAŞ, Osman TIBIKOĞLU, Arda KUŞ, H.Umay ERSEVER, Ahmet KARACA, Nihal MARTLI’dan oluşan 6 kişilik geçici Gençlik Kolu Yönetim Kurulu seçildi. Müteakip toplantının 31 Mart 2000 tarihinde Sıhhiye Orduevi toplantı salonunda yapılması kararlaştırıldı.

Ümit GÜNDÜR

104.

20 Mart 2000

Emeklilikler

2000 Yılı Şubat sonu itibarı ile 25 arkadaşımız emekli oldu. A.Bülent ULUTÜRK, Adnan SONGÜR, Ahmet ÖZKAN, Baysoy SAÇLIGİL, Erdoğan SOMUK, Ethem İYİGÜN, Hasan ESER, Hızır KAPTAN, Hüseyin ŞENGÜL, Hüseyin TAŞ, İsmail ÜSTÜNDAĞ, M.Haluk ALPAT, Mahmut ARKAN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet SÜTÇÜOĞLU, Naci SANSARCI, Nevzat KAYA, Osman BABUŞCU, Ömer ATASEVEN, Ömer İRTEM, S.Mehmet ÖRSEL, Salih SORGUÇ, Süleyman İĞMEN, Vedat İŞEVCAN, Yılmaz GÜLBAY arkadaşlarımıza duyuru aracılığı ile hayırlı olsun dileklerimiz iletildi.

Ümit GÜNDÜR

105.

26 Mart 2000

Kermes

26 Mart 2000 Tarihinde Kadınlar Kolu tarafından Sıhhiye Orduevinde geniş katılımlı bir kermes düzenlenmiş olup 1.618.500.000.-TL. gelir elde edilmiş ve Vakıf hesabına yatırılmıştır..

Sabahat GÜRGAN

106.

27 Mart 2000

Komutanlık Atamaları

K.K.K. lığının emirleriyle muhtelif komutanlıklara atanan; BAKİ USLU, MEHMET ÖZEYRANLI, İSMAİL ERER, SADETTİN TORKUL, CELAL ÜNLÜ, ŞEVKET GÜNAL, M.ERGÜN SAPMAZ, ZEKERİYA YIĞCI, TAHİR KEÇELİOĞLU, FARUK KÜÇÜKYAZICI, BÜLENT KAŞIKÇI, MEHMET ARDA, NAMIK VERAL, İBRAHİM TAŞKIN, NURETTİN KARA arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

107.

31 Mart 2000

Gençlik Kolu Toplantısı

Gençlik Kolu 40 üyesinin katılımı ile geniş katılımlı ilk toplantısını yaptı

Cihan KARATAŞ

108.

 

 

15 Nisan 2000

İstanbul BİN açılışı

Fikri ÇİLİNGİR’in kendi bürosunun bir katını tahsis ettiği İstanbul Bölge İrtibat Noktası Ankara’dan giden Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Bölgesindeki üyelerin katılımı ile açıldı. Aynı günün akşamında 150 üyemizin katılımı ile Fenerbahçe Orduevinde bir devre gecesi tertiplendi. Gecede elde edilen 526.425.000.-TL. gelir Vakıf sermayesine dahil edildi.

Ümit GÜNDÜR

109.

24 Nisan 2000

Gençlik Kolu Yemeği

Gençli Kolu EDOK Gazinosunda 30 üyesinin katıldığı bir yemek tertipledi.

Cihan KARATAŞ

110.

29 Nisan 2000

Kadınlar Kolu Çayı

Vakıf Kadınlar Kolu Sıhhiye Orduevi düğün salonunda  geniş katılımlı bir çay tertipledi. Elde edilen 587.960.000.-TL. Vakıf sermayesine dahil edildi.

Sabahat GÜRGAN

111.

15 Mayıs 2000

Atamalar

K.K.K. VE J.GN.K.LIĞI emirleriyle yeni görev yerlerine atanan ; A.RIFAT MESTÇİOĞLU, A.TAHİR İŞCEN, ABDÜLKADİR KEPSUTLU, BAYRAM DOĞAN, C.ATİLLA ARAR, CEVAT ARSLAN, DİLAVER TOKER, EMİNETTİN ERGİN, ENİS YURDAKÖK, ERDOĞAN KIRÇIL, EREM TÜMERK, ERTUĞRUL ÖNER, EYÜP ÖZDEMİR, FARUK ALTICAN, FERHAT ŞAHİN, FERUDUN BARAN, HALİS KÖSEOĞLU, HASAN SÜRER, HİCRİ TELOĞLU, HÜSEYİN ACAR, HÜSEYİN GÜNEY, İLHAMİ ALTUN, İLHAMİ ÇINAR, KADİR ÖZKURT, KEMAL ERCAN, KURTULUŞ GÜRGEN, L.TEKİN UÇER, M.ATİLLA BİRSEN, M.BAKİ CURA, M.REŞAT ERGİN, M.ŞÜKRÜ AKTÜRK, MEHMET AKAY, MEHMET TIBIKOĞLU, MEHMET YAĞLIDERE, METİN KOÇER, N.OLCAY ERGENÇ, NEVRES ÖZALP, OSMAN ŞENEL, Ö.FARUK ERDENİZ, Ö.FARUK ERGİN, ÖMÜR BESEN, ÖNER HÜNER, RAUF POYRAZ, S.CAN KAYIRAN, S.ZEKİ BAYRAKTAR, SALİH ERDOĞAN, SEYHUN ÖZBAYRAKTAR, SITKI HAMAMCIOĞLU, Ş.ERSİN ELBİZİM, Ş.NURAL ÇAYIRLI, ŞABAN OKUR, ŞENİZ MUĞLALI, ŞİNASİ ÇAYHAN, T.AYKUT TUNCA, T.KUTLU ALTAN, TURGUT  ALPI, ÜSTÜN ŞAHİN, YAVUZ ÖZMERAL, Z.ABİDİN KAYMAK, ZEKİ ORHAN arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

112.

18 Mayıs 2000

Gençlik Kolu Gezisi

Gençlik Kolu üyeleri 24 kişilik katılımla 3 gün süreli  Bodrum gezisi tertiplediler.

Cihan KARATAŞ

113.

6 Haziran 2000

Osman EKEN’in Vefatı

Osman EKEN 6 Haziran 2000’de Ankara’da geçirdiği Aort yırtılması sonucu vefat etti. Cenazesi kalabalık bir devre arkadaşı grubu ile Kocatepe Camiinden  kaldırıldı.

Ümit GÜNDÜR

114.

21 Temmuz 2000

Hasan GÜNVAR’ın Vefatı

Hasan GÜNVAR 21 Temmuz 2000’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi Trakya Bölgesi , İstanbul ve Ankara’dan  katılan devre arkadaşı grubu ile Çorlu’da toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

115.

30 Temmuz 2000

Emine AKYOL’un Vefatı

İsmet AKYOL’un eşi Emine yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 30 Temmuz 2000’de Ankara’da vefat etti. Cenazesi  devre arkadaşlarımızın da katılımı ile Adapazarı’nda toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

116.

04 Ağustos 2000

Tuğgeneralliğe Terfi

1-4 Ağustos 2000 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneralliğe terfi eden M.Kaya VAROL arkadaşımıza tebrik mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

117.

08 Ağustos 2000

Ağustos 2000 Atamaları

K.K.K. lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan: İ.HAKKI PEKİN, H.CAN TELER, HULUSİ AKAR, BAHADIR TETİK, ZEKİ DURLANIK, MAHİR KÖK, NACİ BEŞTEPE, CİHANGİR DUMANLI, M.KAYA VAROL, FİKRİ KARADAĞ, HAMİT MOĞOLKOÇ, AHMET EKMEKÇİ, MUSTAFA YÜCE, ÜMİT ERGİN, REHA ŞATANA, NADİR AKTAŞ, İBRAHİM TÜRK, MUSTAFA ÇOBANOĞLU, SAİT OŞAFOĞLU, MAHMUT ERGÜN, HAYRETTİN YILMAZ, İSMET HOCAOĞLU, İBRAHİM ERGE, HALİL ASLANTAŞ, HÜSEYİN GÜNEY, KEMAL ERCAN, HİCRİ TELOĞLU, ŞABAN OKUR, RAUF POYRAZ, SİNAN KÖSEEREN arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

118.

4 Ekim 2000

Bilardo Turnuvası

Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliği ile Ankara Oteli Balo Salonunda Bilardo Milli Takımı gösteri turnuvası ve Semih SAYGINER Magic Show düzenlendi. Faaliyet sonucunda 4.204.220.000.-TL. gelir elde edildi.

Ümit GÜNDÜR

119.

17 Kasım 2000

Anıtkabir Ziyareti

Vakfın 4 ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleri ile birlikte  katıldıkları bir Anıtkabir ziyareti yapılıp Mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf yönetim kurulu başkanı tarafından Şeref defteri  yazıldı.

Ümit GÜNDÜR

120.

18 Kasım 2000

Vakıf 4 ncü Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Vakfın 4 ncü kuruluş yıldönümü Devlet Konukevinde coşkulu bir şekilde kutlandı. 15’i Ankara dışından olmak üzere, 110 ailenin toplandığı coşkulu gecemize; Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU, KHO’nda Tb. Komutanımız Korg.(E.) Cengiz İDİL ve Kuleli Askeri Lisesi Sınıf Amirimiz Alb.(E.) Mustafa YÜNCÜ’nün de katılması ile hem eski günleri yad ettik hem de eğlendik. Milli Savunma Bakanımızın “Bizim Milletimizin geleneksel hale getirmesi gereken ananevi bir takım özelliklerini böyle bir Vakıf çatısı altında birleştirmiş olmanız ayrıca böyle bir yıldönümü kutlamasını Atatürk ve silah arkadaşlarının nefesini ve kokusunu hissettiğimiz böyle bir atmosferde düzenlediğiniz için sizlere takdir ve şükranlarımı sunuyorum.” şeklindeki konuşması, bazı televizyonlarda görüntülerimizin, Milliyet ve Sabah gazetelerinde fotoğraf ve haberlerimizin yayımlanması ile de bir araya gelişimizin ne denli önemli olduğunu bir defa daha hatırladık. Kuleli Askeri Lisesinden başlayıp, KHO bitinceye kadar olan döneme ait fotoğraflarımızı ve Vakıf kuruluşundan bugüne kadar olan etkinliklerin videolarını ihtiva eden 20 dakikalık sinevizyon gösterisi herkesin çok ilgisini çekti.

Ümit GÜNDÜR

121.

24 Ocak 2001

Y.İ.V. Ltd. Şti. Md. Değişikliği

Y.İ.V. Ltd. Şti. Md. Hulusi MARTLI’nın şirket müdürlüğünden ayrılması üzerine yerine Mustafa EKEN atanmıştır.

Mustafa EKEN

122.

16 Şubat 2001

İzmir’de Devre Gecesi

İzmir’deki arkadaşlarımız Çeşme – Eritre Otelde geniş katılımlı bir gece düzenlediler.

Ümit GÜNDÜR

123.

25 Şubat 2001

5 inci Olağan genel Kurul Toplantısı

Vakfımızın 5’nci Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2001 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya Ankara’da ikamet eden toplam 209 arkadaşımızdan 50 kişi, toplam 471 üyemizden 36 kişi de vekaletname göndererek katılmışlardır.

Bu toplantıda; 2001 Mali Yılı içerisindeki faaliyetlerimiz ile sorunlarımız ve muhtemel çözüm tarzları üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuş, 2000 yılı faaliyet planı ve bütçesi ile 2001 yılı taslak faaliyet planı ve tahmini bütçe üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Üzerinde en çok durulan konuların başında Vakfımızın gelir kaynaklarının ve özellikle de Vakfımızın şirketi olan Y.İ.V. Ltd. Şti.’nin daha aktif hale nasıl getirilebileceği konusu gelmiştir. Toplantı esnasında bildirilen bazı faydalı görüşlerin yanı sıra, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut durumun yapı ve piyasa koşulları göz önüne alındığında, daha somut, uygulanabilir ve realist bir yapılanma ve dayanışmaya ihtiyaç olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.

Ümit GÜNDÜR

124.

28 Şubat 2001

Kıta Komutanlığı Atamaları

Kara Kuvvetleri Komutanlığının emirleri ile; Fahrettin DÜNDAR, H.Ersoy UZUN, Hüseyin YILMAZ, İbrahim TAŞKIN, Mehmet YAĞLIDERE,  Y.Murat DİNÇER, Yavuz ÜNVER yeni görev yerlerine atandılar.

Ümit GÜNDÜR

125.

3 Nisan 2001

Şerif Önal ÖZ’ün Vefatı

Şerif Önal ÖZ 3 Nisan 2001 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi o bölgedeki arkadaşlarımızın katılımı ile HATAY/DÖRTYOL’da toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

126.

21 Nisan 2001

İzmir’de Devre Gecesi

İzmir’deki arkadaşlarımız İstihkam Okulu Sosyal Tesislerinde geniş katılımlı bir devre gecesi tertiplemişlerdir.

Ümit GÜNDÜR

127.

16 Mayıs 2001

Atamalar

2001 yılı genel atamaları ile 54 arkadaşımız yeni görevlere atandılar; A.Bülent OZAN, A.Koray DAĞTEKİN, A.Tahir İŞCEN, A.Turgut ALPI, Abdülkadir ÇELİK, Abdülkadir KEPSUTLU, Adem SATICI, Akın DEMİR, Ali ÖZ, Arif ALİM, Atıf YURDAKUL, Atilla DEMİREL, Baki USLU, Canan TÜRKAN, Dilaver TOKER, Enis YURDAKÖK, Erdoğan KIRÇIL, Fikri KARADAĞ, Gürdeniz HORZUM, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, Harun UYSAL, Hasan SÜRER, İlhami ATEŞOĞLU, Kadir ÖZKURT, Kemal BABATAŞ, Kemal TOPTAŞ, M.Atilla BİRSEN, M.Erden ALP, M.Süha SEZGİN, M.Şevket KOCAALP, M.Yavuz BALBAŞOĞLU, Mahmut GÖKTÜRK, Mithat ÜNAL, Murat KAYA, Mustafa ÇALIŞKAN, N. Bülent TUVAY, N.Olcay ERGENÇ, Osman İNCE, Osman KURT, Osman ŞENEL, Ö.Faruk ERDENİZ, Ömer KAYA, S.Faruk PAMİR, Salih SAĞIROĞLU, Süleyman GÖKKAYA, Süleyman ŞEN, Şeniz MUĞLALI, Şinasi ÇAYHAN, T.Hadi GÜNTÜRKÜN, T.Kutlu ALTAN, Tahir AKAY, Tahir SINDIR, Vahit DURUCU, Yelkan AŞETEY, H.Turgut DURUKAN arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

128.

19 Mayıs 2001

İzmir’de Devre Gecesi

İzmir’deki arkadaşlarımız Ulaştırma Okulu Özel Eğitim Merkezi/Çeşmealtında geniş katılımlı bir gece tertiplediler.

Ümit GÜNDÜR

129.

23 Mayıs 2001

Kermes

Vakıf Kadınlar Kolumuz 23 Mayıs 2001 tarihinde Sıhhiye Orduevi Düğün Salonunda geniş katılımlı bir kermes düzenledi. Bayanların yaptığı çeşit çeşit güzel yiyeceklerin kapışıldığı ve el emeği ile yapılan elişlerinin beğeni topladığı kermesten 1.441.700.000.-TL: gelir elde edildi. Kermeste emeği geçen bütün bayanlara teşekkür ediyor, birlik beraberlik ve dayanışmalarının devamını diliyoruz.

Sabahat GÜRGAN

130.

3 Haziran 2001

İstanbul Devre Gecesi

İstanbul’daki arkadaşlarımız Şemsipaşa Hava Lokalinde geniş katılımlı bir devre gecesi tertiplediler. Gündüz 1 nci Ordu Karargahı gezilmesi, Kuleli Askeri Lisesinin ziyaret edilmesi ile anılarını tazelediler.

Ümit GÜNDÜR

131.

5 Ağustos 2001

Terfiler

1-4 Ağustos 2001 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Bekir KALYONCU, Yalçın ÖZÇER ve Yalçın PEHLİVANOĞLU arkadaşlarımız Tümgeneralliğe, Fahri IŞILDAK, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, H.İbrahim TÜYSÜZ arkadaşlarımız Tuğgeneralliğe terfi ettiler. Kendilerine tebrik mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

132.

5 Ağustos 2001

Atamalar

K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan; A.Turgut ALPI, Bahadır TETİK, Canan TÜRKAN, Cihangir DUMANLI, Harun UYSAL, Hüsamettin ESEN, İsmet DİŞBUDAK, M.Müjdat ORGUN, Mustafa TUNÇ, Okay KARAKAYA, Osman KURT, Ş.Oktay TEKİN ve Ümit ŞAHİNTÜRK arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

133.

19 Eylül 2001

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftişi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından Vakfın 1998-1999-2000 yılarına ait hesap ve kayıtları teftiş edilmiş olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

Ümit GÜNDÜR

134.

2 Kasım 2001

Anıtkabir Ziyareti

Vakfın 5 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleri ile birlikte  katıldıkları bir Anıtkabir ziyareti yapılıp Mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf yönetim kurulu başkanı tarafından Şeref defteri  yazıldı.

Ümit GÜNDÜR

135.

3 Kasım 2001

Vakıf 5 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Vakfın 5 nci Kuruluş Yıldönümü Dedeman Oteli/ANKARA’da kutlandı

Ümit GÜNDÜR

136.

20 Kasım 2001

Zeki DURLANIK’ın Vefatı

Zeki DURLANIK 20 Kasım 2001 tarihinde Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak görev yaptığı AZERBAYCAN’da geçirdiği bir kalp krizi sonucunda Şehit oldu. Cenazesi 22 Kasım 2001 günü İstanbul ve İstanbul dışından gelen kalabalık bir katılım ile İstanbul / Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

137.

13 Ocak 2002

Kemal BABATAŞ’ın Vefatı

Kemal BABATAŞ 13 Ocak 2002 günü, iki yıl önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak Ankara’da vefat etti. Cenazesi Ankara ve Ankara dışından gelen geniş bir katılımla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

138.

17 Şubat 2002

6 ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Vakfımızın 6 ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2002 tarihinde 62 üyemizin fiilen, 1 üyemizin de vekaleten katılımıyla Ankara’da yapılmıştır. Bu toplantıda 2002 yılı faaliyet raporu ve denetim raporu ile 2002 yılı faaliyet planı ve tahmini bütçesi üzerinde görüşmeler yapılmış, görüş ve öneriler alınmıştır. Vakıf Senedinde yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili taslak, Genel Kurulun onayına sunulmuş ve madde madde onaylanmıştır. Y.İ.V.Ltd.Şti. ile ilgili bilgi arz edilmiş ve görüş ve öneriler alınmıştır.  Yapılan seçimde: Hasan IŞIN, Faruk UZUN, H.Turgut DURUKAN, Ramis ÇEBİ, Yelkan H.AŞETEY, İ.Faruk CAVKA, M.Necip GÜVENER Yönetim Kurulu üyeliğine, Cihangir DUMANLI, M.Sedat VEYİSOĞLU, H.Basri VURAL Denetim Kurul üyeliğine seçilmişlerdir.

Ümit GÜNDÜR

139.

28 Şubat 2002

Emeklilikler

2002 Yılı Şubat sonu itibarı ile 9 arkadaşımız emekli oldu; A.Bülent OZAN, Adem SATICI, Erdoğan GÖKÇEK, İbrahim TAŞKIN, Muharrem KARATAŞ, Mustafa YÜCE, N.Olcay ERGENÇ, Nurettin DEMİRKAN, S.Can KAYIRAN arkadaşlarımıza duyuru aracılığı ile hayırlı olsun dileklerimiz iletildi.

Ümit GÜNDÜR

140.

5 Mart 2002

Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı

17 Şubat 2002 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında ;

Genel Başkan                     : Hasan IŞIN

Genel Başkan Vekili:                       : Faruk UZUN,

Genel Sekreter                    : Ramis ÇEBİ

Muhasip Üye                       : H.Turgut DURUKAN

Üye                                        : Yelkan H. AŞETEY

Üye                                        : İ.Faruk CAVKA

Üye                                        : M.Necip GÜVENER

olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR

141.

26 Nisan 2002

Kadınlar Kolu Kermesi

Kadınlar Kolu 26 Nisan 2002 tarihinde Sıhhiye Orduevi/ANKARA’da geniş katılımlı bir kermes düzenledi. 2.500.000.000.-TL. gelir elde edildi.

Ümit GÜNDÜR

142.

3 Mayıs 2002

Ankara’da Devre Gecesi

Ankara’daki Jandarmaların organizasyonu ile Jandarma Sosyal Tesislerinde 90 ailenin katıldığı bir gece tertiplendi.

Ümit GÜNDÜR

143.

31 Mayıs 2002

Atamalar

K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan; Arif ALİM, Hüseyin ACAR, İlker GÜRGAN, İsmail ERER, Kadir BARIŞ, M.Ergün SAPMAZ, M.Namık VERAL, Mehmet ARDA, Metin KOÇER, Musa ERASLAN, Nurettin KARA, Salih Zeki BAYRAKTAR, Sedat KUNDUZ  arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

144.

5 Haziran 2002

Tuğgeneral Zeki DURLANIK Parkı

Dünya Çevre Gününde Gebze Belediyesi tarafından rahmetli Zeki DURLANIK anısına “Tuğgeneral Zeki DURLANIK Parkı” açılmıştır.

Ümit GÜNDÜR

145.

14 Haziran 2002

Y.İ.V. Ltd. Şti. Md. Değişikliği

Y.İ.V. Ltd. Şti. Müdürü Mustafa EKEN’in şirket müdürlüğünden ayrılması üzerine yerine L.Engin ERGÜL atanmıştır.

L.Engin ERGÜL

146.

23 Haziran 2002

1972 Devresi Hatıra Ormanı

Polatlı/Acıkır Bölgesinde, Topçu ve Füze Okulu sorumluluk sahasında, Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Alanı içerisinde “1972 Devresi Hatıra Ormanı” adı altında ağaç dikim alanı oluşturulmuştur. 30 Ailenin katılımı ile gerçekleştirilen faaliyette üye sayısı kadar çam fidanı bölgeye dikilmiş, başta Şehit ve Vefat etmiş arkadaşlarımız olmak üzere herkesin adına hazırlatılan plaketler ağaçlara bağlanmıştır.

Ümit GÜNDÜR

147.

5 Ağustos 2002

Terfiler

1-4 Ağustos 2002 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Hulusi AKAR, Ümit ŞAHİNTÜRK, İ. Hakkı PEKİN ve H.Can TELER arkadaşlarımız Tümgeneralliğe, M.Namık VERAL ve Hüseyin GÜNEY arkadaşlarımız Tuğgeneralliğe terfi ettiler. Kendilerine tebrik mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

148.

5 Ağustos 2002

Atamalar

K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan, Sabri DEMİREZEN, Naci BEŞTEPE, M.Korkut ÖZARSLAN, M.Kaya VAROL, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, H.İbrahim TÜYSÜZ, İsmet HOCAOĞLU, Feyyaz ALEV, Hüseyin ACAR, Sinan KARTOĞLU, A.Koray DAĞTEKİN, S.Azmi USLU ve Reha ŞATANA arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

149.

25 Ekim 2002

Anıtkabir Ziyareti

Vakfın 6 ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleri ile birlikte  katıldıkları bir Anıtkabir ziyareti yapılıp Mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf Yönetim Kurulu başkanı tarafından Şeref defteri  yazıldı.

Ümit GÜNDÜR

150.

26 Ekim 2002

K.H.O. Ziyareti

Mezuniyetin 30 ncu yılı münasebetiyle geniş bir katılımla eş ve çocuklarla beraber mezun olduğumuz ocağımız olan Kara Harp Okulu ziyaret edildi.

Ümit GÜNDÜR

151.

26 Ekim 2002

Vakıf 6 ncı Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Vakfın 6 ncı Kuruluş Yıldönümü 60’ı Ankara dışından olmak üzere 300 arkadaşımızın katılımı ile Lojistik Komutanlık Sosyal Tesisleri / ANKARA’da kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

152.

2 Mart 2003

2003 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı

72 Kurucunun katılımı ile EDOK Sosyal Tesisleri / ANKARA'da Kurucular Kurulu Olağan toplantısı icra edildi.

Ümit GÜNDÜR

153.

5 Nisan 2003

Devre Gecesi

5 Haziran 2003 tarihinde Ankara’daki Jandarma arkadaşlarımız, Jandarma Sosyal Tesislerinde 85 ailenin katıldığı bir gece düzenlediler.

Ümit GÜNDÜR

154.

1 Haziran 2003

Piknik

1 Haziran 2003 tarihinde MSB İç Tedarik Bölge Başkanlığı bahçesinde bir devre pikniği düzenlendi. Pikniğe 50 aile katıldı.

Ümit GÜNDÜR

155.

9 Haziran 2003

Ali ÖZ’ün vefatı

Ali ÖZ, 9 Haziran 2003 günü bir süre önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak GATA/ANKARA'da vefat etti.
Kocatepe/ANKARA'da yapılan cenaze törenini müteakip Tekirdağ'a gönderilen naaşı orada toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

156.

14 Haziran 2003

İzzet ÖZMEN’in vefatı

İzzet ÖZMEN, 14 Haziran 2003 günü bir süre önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak GATA/ANKARA'da
vefat etti. Kocatepe/ANKARA'da yapılan cenaze törenini müteakip naaşı Karşıyaka/ANKARA'da  toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

157.

4 Ağustos 2003

Terfiler

1-4 Ağustos 2003 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Sabri DEMİREZEN, N.Ali KARABABA, Naci BEŞTEPE, M.Korkut ÖZARSLAN Tümgeneralliğe, Naci ÖZDEMİR, A.Sezer ŞENGÜL, M. Baki CURA arkadaşlarımız Tuğgeneralliğe terfi ettiler. M.İhsan Ongun, Mahir KÖK ve Mehmet AKÇAY arkadaşlarımızın ise rütbe bekleme süreleri 1 yıl uzatıldı. Kendilerine tebrik mesajı gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

158.

4 Ağustos 2003

Atamalar

Yalçın PEHLİVANOĞLU, Fahri IŞILDAK, M.Namık VERAL, Orhan KÖPRÜ, Muhittin BOZOKLU yeni görevlere atandılar.

Ümit GÜNDÜR

159.

17 Ağustos 2003

A.Kemal YÜCEL’in vefatı

A.Kemal YÜCEL, 17 Ağustos 2003 günü bir süre önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak ANKARA’da vefat etti. Kocatepe Camii / ANKARA'da yapılan cenaze törenini müteakip naaşı Karşıyaka/ANKARA'da  toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

160.

26 Ağustos 2003

Anıtkabir Ziyareti

1972 Devresinin emekliliğe hak kazanması üzerine, Atamıza şükran ve saygılarımızı sunmak maksadıyla; 26 Ağustos 2003 tarihinde Anıtkabir'e çelenk koyma töreni düzenlenmiştir.

Ümit GÜNDÜR

161.

30 Ağustos 2003

Emeklilikler

31 Yıllık hizmet süresini tamamlayan 198 arkadaşımız kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

Ümit GÜNDÜR

162.

23 Eylül 2003

 

Erdek Kampı

1972 Devresi için tahsis edilen 11. Dönem Erdek Harita Kampı’ndan 37 ailenin katılımı ile 23 Eylül-3 Ekim 2003 tarihleri arasında  yararlandık.

Ümit GÜNDÜR

163.

13 Ekim 2003

Bahadır TETİK’in Vefatı

Bahadır TETİK 13 Ekim 2003 günü geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. 15 Ekim 2003 günü Selimiye Camii/İSTANBUL’da yapılan töreni müteakip Ümraniye/KOCATEPE mezarlığında toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

164.

18 Ekim 2003

 

Vakıf 7 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Vakfın 7 nci Kuruluş Yıldönümü 25’i ANKARA dışından olmak üzere 150 arkadaşımızın katılımı ile Dedeman Oteli/ANKARA’da kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

165.

3 Aralık 2003

H.Haşmet ONUR’un Vefatı

H.Haşmet ONUR bir süre önce yakalandığı rahatsızlıktan kurtulamayarak 3 Aralık 2003 tarihinde vefat etti. 4 Aralık 2003 günü Levent Camii/İSTANBUL’da yapılan töreni müteakip Büyükçekmece/İSTANBUL’da toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

166.

9 Ocak 2004

Kadınlar Kolu Toplantısı

9 Ocak 2004 tarihinde Vakıf Merkezinde geniş katılımlı bir toplantı düzenleyen Kadınlar Kolumuz aşağıdaki şekilde yeniden organize olmuştur;

Başkan                 : Gülden GÜVENER

Başkan Yardımcıları         : Oya CURA, Zeynep ÖZKAN

Muhasip Üye       : Ferda GÜNDÜR

Üyeler                   :Nurel ARSLAN, Nazmiye TIBIKOĞLU, Zehra DİNÇER, Gönül HÜNER, Mualla BARIŞ, Suzan AKTAŞ, Evre ERASLAN, Selma DİNÇ, Beysun KUŞ, Nurdan KEPSUTLU, Şeniz AŞETEY

Ümit GÜNDÜR

167.

21 Şubat 2004

Devre Gecesi

21 Şubat 2004 tarihinde Kadınlar Kolumuz tarafından tertiplenen bir gece yapıldı. Jandarma Sosyal Tesisleri/ANKARA’da yapılan geceye 149 arkadaşımız katıldı.

Ümit GÜNDÜR

168.

29 Şubat 2004

2004 Yılı Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı

59 Kurucunun fiilen 3 kurucunun ise vekalet ile katıldığı toplantı Sıhhiye Orduevi/ANKARA’da yapıldı. Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda seçim sonucu; Hasan IŞIN, Hayrettin YILMAZ, İ.Yüksel KUŞ, İsmet HOCAOĞLU, Yelkan H. AŞETEY, H.Turgut DURUKAN, M.Necip GÜVENER Yönetim Kurulu üyeliğine ve Cihangir DUMANLI, Faruk UZUN ve İ.Faruk CAVKA Denetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

Ümit GÜNDÜR

169.

4 Mart 2004

Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı

29 Şubat 2004 tarihinde yapılan Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında;
Genel Başkan      : Hasan IŞIN

Genel Başkan Vekili         : Hayrettin YILMAZ

Genel Sekreter    : İ.Yüksel KUŞ

Muhasip Üye       : İsmet HOCAOĞLU

Üye                        : Yelkan H.AŞETEY

Üye                        : H.Turgut DURUKAN

Üye                        : M.Necip GÜVENER olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR

170.

21 Nisan 2004

Kadınlar Kolu Kermesi

Kadınlar Kolu 21 Nisan 2004 tarihinde Sıhhiye Orduevi’ANKARA’da geniş katılımı bir kermes düzenledi. Kermes sonucunda 2.594.000.000.-TL. gelir elde edildi.

Ümit GÜNDÜR

171.

2 Mayıs 2004

Beypazarı Gezisi

2 Mayıs 2004 tarihinde 87 arkadaşımızın katılımı ile Beypazarı’na günübirlik bir gezi yapıldı.

Ümit GÜNDÜR

172.

15 Mayıs 2004

Devre Gecesi

15 Mayıs 2004 tarihinde MEBS Okulu Sosyal Tesisleri Mamak/ANKARA’da bir Devre Gecesi tertiplendi.

Ümit GÜNDÜR

173.

1 Temmuz 2004

Y.İ.V.Ltd. Şti. Md. Değişikliği

Y.İ.V. Ltd. Şti. Müdür L.Engin ERGÜL’ün Şirket Müdürlüğünden kendi isteği ile ayrılması üzerine yerine    Enis YURDAKÖK atanmıştır.

Ümit GÜNDÜR

174.

4 Ağustos 2004

Terfi-Uzama ve Emeklilikler

1-4 Ağustos 2004 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Orhan KÖPRÜ Tuğgeneralliğe arkadaşımız Tuğgeneralliğe terfi etti. M.İhsan Ongun, arkadaşımızın rütbe bekleme süresi 1 yıl uzatıldı. MEHMET AKÇAY ve M.Kaya VAROL arkadaşlarımız ise emekli oldu.

Ümit GÜNDÜR

175.

4 Ağustos 2004

Atamalar

Bekir KALYONCU, Yalçın ÖZÇER, H.Can TELER, Ümit ŞAHİNTÜRK, M.İhsan ONGUN, Halil İbrahim TÜYSÜZ ve Hüseyin GÜNEY arkadaşlarımız yeni görev yerlerine atandılar.

Ümit GÜNDÜR

176.

22 Ekim 2004

Karpuzkaldıran Kampı

1972 Devresi için tahsis edilen 16.Dönem Karpuzkaldıran / ANTALYA Kampından 30 ailenin katılımı ile 22 –31 Ekim 2004 tarihleri arasında yararlanıldı.

Ümit GÜNDÜR

177.

27 Kasım 2004

Anıtkabir Ziyareti

27 Kasım 2004 tarihinde Atamızı ziyaret ederek kabrine çelenk koyduk, şükran ve saygılarımızı sunduk.

Ümit GÜNDÜR

178.

27 Kasım 2004

Vakıf 8 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Vakfın 8 nci Kuruluş Yıldönümü 97 ailenin katılımı ile Merkez Orduevi/ANKARA’da kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

179.

5 Şubat 2005

Devre Gecesi

5 Şubat 2005 tarihinde Tuzla Piyade Okulu Kampı Tesisleri/İSTANBUL’da 160 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

180.

27 Şubat 2005

2005 Yılı Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı

Biri İstanbul’dan olmak üzere 46 kurucumuzun katıldığı toplantı K.K Misafirhanesi/ANKARA’da yapıldı. Seçimsiz olan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü, teklif ve öneriler alındı.

Ümit GÜNDÜR

181.

24 Mart 2005

Kadınlar Kolu Huzurevi Ziyareti

Vakıf Kadınlar Kolumuz planlı bir organizasyon içerisinde, Melikşah Köyü Çubuk/ANKARA’daki Süleyman DEMİREL yaşlı huzurevine bir ziyaret yaptılar.

Ümit GÜNDÜR

182.

26 Mart 2005

Devre Gecesi

26 Mart 2005 tarihinde Jandarma Sosyal Tesisleri/ANKARA’da 115 arkadaşımızın katıldığı bir gece yapıldı.

Ümit GÜNDÜR

183.

7-16 Mayıs 2005

Bodrum Kampı

Devremiz için tahsis edilen 2. Dönem Bodrum Kampında 40 aile bir araya geldi.

Ümit GÜNDÜR

184.

4 Ağustos 2005

Terfi-Uzama ve Emeklilikler

1-4 Ağustos 2005 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Bekir KALYONCU arkadaşımız Korgeneralliğe terfi etti. Fahri IŞILDAK arkadaşımızın rütbe bekleme süresi 1 yıl uzatıldı. Yalçın ÖZÇER, YALÇIN PEHLİVANOĞLU, M.İhsan ONGUN, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, Halil İbrahim TÜYSÜZ, Sadrettin AKTAŞ ve Recai PABUÇCU arkadaşlarımız emekli oldu.

Ümit GÜNDÜR

185.

4 Ağustos 2005

Atamalar

Hulusi AKAR, İ.Hakkı PEKİN, N.Ali KARABABA, Naci BEŞTEPE ve M.Korkut ÖZARSLAN arkadaşlarımız yeni görev yerlerine atandılar.

Ümit GÜNDÜR

186.

1 Ekim 2005

Anıtkabir Ziyareti

1 Ekim 2005 tarihinde Atamızı ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk

Ümit GÜNDÜR

187.

1 Ekim 2005

Vakıf 9 ncu Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Vakfın 9 ncu Kuruluş Yıldönümü 75 ailenin katılımı ile Merkez Orduevi/ANKARA’da kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

188.

3-12 Kasım 2005

Side Jandarma Kampı

3-12 Kasım 2005 tarihleri arasında devremize tahsis edilen Side Jandarma kampında 62 aile bir araya geldi.

Ümit GÜNDÜR

189.

11 Şubat 2006

Devre Gecesi

11 Şubat 2006 tarihinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Sosyal Tesisleri/İSTANBUL’da 50 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

190.

14 Şubat 2006

Devre Gecesi

14 Şubat 2006 tarihinde Güzelbahçe Filli Restaurant / İZMİR’de 68 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

191.

14 Şubat 2006

Kadınlar Kolu Toplantısı

11 Şubat 2006 tarihinde geniş katılımlı bir toplantı yapan Kadınlar Kolu;

Başkan                 : Zehra DİNÇER

Başkan Yardımcısı            : Şükran ERCAN

Üyeler                   : Selva HOCAOĞLU, Şeniz AŞETEY, Gülseren TUNÇ, Fevziye ERER, Ferda GÜNDÜR, Selma DİNÇ, Arife CEYLAN, Sevim BARAN

olarak yeniden organize olmuştur.

Ümit GÜNDÜR

192.

26 Şubat 2006

Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı

Kurucular Kurulu 26 Şubat 2006 tarihinde 67 kurucunun katılımı ile Kara Kuvvetleri Misafirhanesi/ANKARA’da yapıldı.

Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda seçim sonucu ;

Y. Murat DİNÇER, İbrahim ERGE, M.Necip GÜVENER, Yelkan H. AŞETEY, İ.Yüksel KUŞ, Hasan IŞIN, Cevat ARSLAN  Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Cihangir DUMANLI, Sadrettin AKTAŞ, Hayrettin YILMAZ Denetim Kurulu Üyeliğine seçildiler.

Ümit GÜNDÜR

193.

4 Mart 2006

Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı

4 Mart 2006 tarihinde toplanan yeni Yönetim Kurulu;

Genel Başkan      : Hasan IŞIN

Genel Başkan Vekili         : İbrahim ERGE

Genel Sekreter    : Y.Murat DİNÇER

Muhasip Üye       : Cevat ARSLAN

Üye                        : İ.Yüksel KUŞ

Üye                        : M.Necip GÜVENER

Üye                        : Yelkan H. AŞETEY olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR

194.

25 Mart 2006

Devre Gecesi

25 Mart 2006 tarihinde Jandarma Sosyal Tesisleri Anıttepe/ANKARA'da 120 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

195.

2 Nisan 2006

Ağaç dikimi ve brunch

4. Kolordu Mamak ağaçlandırma bölgesinde Vakfımıza tahsis edilen alana Ankara’daki bir grup arkadaşımız ile birlikte çam fidanları dikildi. Şehit olan ve vefat eden arkadaşlarımızın isim plaketlerinin fidanların üzerine takıldığı ağaç dikimi etkinliği brunch ile sonlandırıldı.

Ümit GÜNDÜR

196.

15-16 Nisan 2006

Çılgın Türkler Gezisi

“ÇILGIN TÜRKLER ORDAYDI YA SİZ?” adlı Sakarya’dan Dumlupınar’a  adım adım Kurtuluş Savaşı destanının geçtiği yörelere bir gezi yapıldı.

Ümit GÜNDÜR

197.

22-23 Nisan 2006

Amasra – Bartın-İnkum Gezisi

22-23 Nisan tarihlerinde Amasra-Bartın- İmkum gezisi yapıldı.

Ümit GÜNDÜR

198.

27 Nisan 2006

Çocuk Yuvası Ziyareti

Kadınlar Kolumuz 27 Nisan 2006 tarihinde ANKARA/Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasından bir grup çocuk için Anıtkabir gezisi düzenlediler ve gezi sonrası çocuklarımızla birlikte yemek yediler.

Ümit GÜNDÜR

199.

30 Nisan 2006

İsmet DİŞBUDAK’ın vefatı

İsmet DİŞBUDAK 27 Nisan 2006 günü geçirdiği ani bir şeker koması sonucu GATA/ANKARA’ya yatırıldı ve 30 Nisan 2006 günü vefat etti. Kocatepe/ANKARA’da yapılan cenaze törenini müteakip Karşıyaka/ANKARA’da toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

200.

7-16 Mayıs 2006

Karpuzkaldıran Kampı

Devremize tahsis edilen Karpuzkaldıran Kampında 65 aile bir araya geldi.

Ümit GÜNDÜR

201.

9 Mayıs 2006

Yardım Kampanyası

Nisan ayı başında Kadınlar Kolu tarafından başlatılan yardım malzemesi toplama kampanyası 5 Mayıs 2006 günü sonuçlandırılmış ve toplanan giysi, ayakkabı, kırtasiye, boya vs. malzemeler 25 koli olarak ADIYAMAN/Samsat ilçesi Zeynel Aslan İlköğretim Okuluna gönderildi.

Ümit GÜNDÜR

202.

10 Mayıs 2006

Hasan KÜÇÜKAY’ın vefatı

10 Mayıs 2006 günü ani bir kalp krizi sonucu vefat eden Hasan KÜÇÜKAY, 12 Mayıs 2006 günü Gebze Mustafa Paşa Camiinde kılınan namazı müteakip Gebze mezarlığında toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

203.

10 Mayıs 2006

Huzurevi Ziyareti

10 Mayıs 2006 günü Karpuzkaldıran kampında olan Kadınlar Kolundan bir grup, ANTALYA FETHİ BAYÇIN Huzurevini ziyaret ederek buradaki yaşlılarımızın gönüllerini aldılar ve Anneler Gününü kutladılar.

Ümit GÜNDÜR

204.

4 Ağustos 2006

Terfi-Uzama ve Emeklilikler

1-4 Ağustos 2006 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; İ.Hakkı PEKİN arkadaşımız Korgeneralliğe terfi etti. Hulusi AKAR ve Ümit ŞAHİNTÜRK arkadaşlarımızın rütbe bekleme süreleri 1 yıl uzatıldı. H.Can TELER, Fahri IŞILDAK, M.Namık VERAL ve Hüseyin GÜNEY arkadaşlarımız emekli oldu.

Ümit GÜNDÜR

205.

16 Eylül 2006

Kuleli Askeri Lisesi Ziyareti ve Tekne Gezisi

Kuleli Askeri Lisesine girişimizin 40. yılı ve Vakfımızın kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla 16 Eylül 2006 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Tekirdağ’dan katılan toplam 64 arkadaşımız ile Kuleli Askeri Lisesini ziyaret ettik ve yine  aynı günün akşamı Boğaziçinde yemekli tekne turunda beraberdik.

Ümit GÜNDÜR

206.

22-31 Ekim 2006

Antalya Karpuzkaldıran ve Bodrum Kampı

Devremize tahsis edilen Karpuzkaldıran Kampında 35 – Bodrum Kampında ise 22 aile bir araya geldi, her iki kampta da güzel bir bayram tatili geçirdik.

Ümit GÜNDÜR

207.

18 Kasım 2006

Anıtkabir Ziyareti

18 Kasım 2006 tarihinde Atamızı ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk.

Ümit GÜNDÜR

208.

18 Kasım 2006

Vakıf 10. Kuruluş Yıldönümü Gecesi

Vakfın 10. Kuruluş Yıldönümü, 18 Kasım 2006 günü 100 ailenin katılımı ile AIRPORT Hotel / ANKARA’da kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

209.

25 Kasım 2006

Mehmet SÜTÇÜOĞLU’nun vefatı

Kısa süre önce yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Mehmet SÜTÇÜOĞLU 27 Kasım 2006 tarihinde vefat etmiş ve aynı gün İSTANBUL/Kilyos mezarlığında toprağa verilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

210.

22 Şubat 2007

İzmir Devre Gecesi

22 Şubat 2007 tarihinde İzmir Sağlık-Der Lokalinde 35 ailenin katıldığı bir devre gecesi düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

211.

24 Şubat 2007

Ankara Devre Gecesi

24 Şubat 2007 tarihinde 50 ailenin katılımı ile Jandarma Sosyal Tesisleri / ANKARA’da bir devre gecesi düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

212.

25 Şubat 2007

Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı

Kurucular Kurulu 25 Şubat 2007 tarihinde Kara Kuvvetleri Misafirhanesi / ANKARA’da toplandı. Seçimsiz olan toplantıda gündemdeki konular, teklif ve öneriler görüşüldü.

Ümit GÜNDÜR

213.

4 Mart 2007

Ercan ÖZER’in vefatı

4 Mart 2007 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat eden Ercan ÖZER 6 Mart 2007 günü İskenderun’da toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

214.

22 Nisan 2007

İstanbul Devre Gecesi

22 Nisan 2007 tarihinde İSTANBUL/Harbiye Orduevinde Vakıf tarafından organize edilen, 100 ailenin katıldığı bir devre gecesi düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

215.

12 Mayıs 2007

Yardım Kampanyası

17 Nisan 2007 tarihinde başlatılan HAKKARİ / Yüksekova’ daki ihtiyaç sahibi okullar için başlatılan yardım kampanyası 12 Mayıs 2007 tarihinde sonuçlanmıştır. 97 Koli halinde (6m3 – 1700 kg.) bölgeye gönderilen yardım malzemeleri 21.05.2007 ve 24.05.2007 tarihlerinde Yüksekova Kısıklı Köyü İlköğretim Okulu, 75. Yıl Yatılı Bölge İlk Öğretim Okulu ve Yüksekova Şemsettin ONAY Lisesi okullarına Yüksekova 4. Taktik Tümen Komutanlığı ve 21 Sınır Jandarma Tugay komutanlığı tarafından dağıtılmıştır.

Ümit GÜNDÜR

216

4 Ağustos 2007

Terfi Uzama ve Emeklilikler

1-4 Ağustos 2007 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Hulusi AKAR ve M.Korkut ÖZARSLAN arkadaşlarımız Korgeneralliğe terfi etti. Ümit ŞAHİNTÜRK, Sabri DEMİREZEN, Naci ÖZDEMİR ve A.Sezer ŞENGÜL arkadaşlarımızın rütbe bekleme süreleri 1 yıl uzatıldı. Naci BEŞTEPE, N.Ali KARABABA ve M.Baki CURA arkadaşlarımız emekli oldu.

Ümit GÜNDÜR

217.

4 Ağustos 2007

Atamalar

Bekir KALYONCU, İ.Hakkı PEKİN, Ümit ŞAHİNTÜRK ve Sabri DEMİREZEN arkadaşlarımız yeni görev yerlerine atandılar.

Ümit GÜNDÜR

218.

25 Ağustos 2007

T.Aykut TUNCA’nın vefatı

Kısa süre önce yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan T.Aykut TUNCA 25 Ağustos 2007 tarihinde vefat etmiş ve 27 Ağustos 2007 tarihinde Kocatepe Camiindeki cenaze törenini müteakip ANKARA/Karşıyaka mezarlığında toprağa verilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

219.

22-31 Ekim 2007

Antalya Karpuzkaldıran Kampı

Devremize tahsis edilen Antalya/Karpuzkaldıran kampında 57 aile bir araya geldi.

Ümit GÜNDÜR

220.

24 Kasım 2007

Anıtkabir Ziyareti

24 Kasım 2007 tarihinde Atamızı ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk.

Ümit GÜNDÜR

221.

24 Kasım 2007

Vakfın 11. Kuruluş Yıldönümü Gecesi

Vakfın 11. Kuruluş Yıldönümü, 24 Kasım 2007 günü 60 ailenin katılımı ile İçkale Hotel / ANKARA’da kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

222.

27 Ocak 2008

Ahmet EKİNCİ’nin Vefatı

27 Ocak 2008 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Aynı gün Tekirdağ’daki cenaze töreni sonrası Silivri/İSTANBUL’da toprağa verilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

223.

06 Şubat 2008

Zerrin KALYONCU’nun Vefatı

Uzun bir süredir rahatsız olan Bekir KALYONCU’nun eşi Zerrin KALYONCU 06.02.2008 tarihinde GATA/ANKARA’da vefat etmiştir. Aynı gün GATA’dan uğurlanmış ve 07.02.2008 günü Giresun’da toprağa verilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

224.

17 Şubat 2008

Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı

Kurucular Kurulu 17 Şubat 2008 tarihinde Harita Genel Komutanlığında toplandı. Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda İbrahim ERGE, Yelkan H. AŞETEY, Cihangir DUMANLI, M.Necip GÜVENER, İ.Yüksel KUŞ, Y.Murat DİNÇER, Mehmet TIBIKOĞLU Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Sadrettin AKTAŞ, İlhami ÇINAR, L.Engin ERGÜL Denetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler. Vakfın kuruluşundan bu yana genel Başkan olan Hasan IŞIN kendi isteği ile yönetime aday olmayınca Genel Kurulun oy birliği ile Onursal Başkanlığa seçildi.

Ümit GÜNDÜR

225.

23 Şubat 2008

Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı

23.02.2008 tarihinde toplanan yeni Yönetim Kurulu;

Genel Başkan      : İbrahim ERGE

Genel Başkan Vekili         : Yelkan H. AŞETEY

Genel Sekreter    : İ.Yüksel KUŞ

Muhasip Üye       : Mehmet TIBIKOĞLU

Üye                        : Cihangir DUMANLI

Üye                        : M.Necip GÜVENER

Üye                        : Y.Murat DİNÇER

Denetim Kurulu;

Başkan                 : Sadrettin AKTAŞ

Üye                        : İlhami ÇINAR

Üye                        : L.Engin ERGÜL Olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR

226.

07 Nisan 2008

Hasan IŞIN’a Onursal Başkanlık Şilt ve Belgesi Verilmesi

Kurucular Kurulu Olağan Toplantısında alınan karar gereği 07.04.2008 tarihinde Hasan IŞIN’a Onursal Başkanlık şilti ve belgesi takdim edilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

227.

02 Mayıs 2008

Yardım Kampanyası

Geçen yıldan ayrılan yardım kampanyası malzemeleri bu yıl yapılan takviyeler ile 1 konteynır dolusu olarak Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı bölgesine gönderilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

Ümit GÜNDÜR

228.

05 Mayıs 2008

Vakıf Sekreterinin 10. Hizmet Yılını Doldurması

1 Mayıs 2008 tarihinde Vakıf sekreterliğinde 10. Hizmet yılını dolduran Reyhan DOĞAN’a Yönetim Kurulu tarafından 10. Hizmet yılı anısı takdim edilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

229.

12 Mayıs 2008

Nurhan GÜNEŞ’in Vefatı

Uzun bir süredir rahatsız olan Selami GÜNEŞ’in eşi Nurhan GÜNEŞ, 12.05.2008 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve 13.05.2008 tarihinde İSTANBUL/Levent Camiinde kılınan namazı müteakip BOLU’da toprağa verilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

230.

19-28 Mayıs 2008

Gümüldür Kampı

19-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında devremize tahsis edilen Gümüldür kampında 37 aile bir araya gelmiştir.

Ümit GÜNDÜR

231.

15 Haziran 2008

Sinan KÖSEEREN’in Vefatı

15 Haziran 2008 tarihinde kalp krizi sonucu vefat eden Sinan KÖSEEREN arkadaşımız 16 Haziran 2008 tarihinde Kocatepe Camiinde yapılan töreni müteakip Karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

232.

Ağustos 2008

Uzama-Emeklilik

30 Ağustos 2008 itibarı ile Ümit ŞAHİNTÜRK, Sabri DEMİREZEN, Naci ÖZDEMİR, A.Sezer ŞENGÜL arkadaşlarımız emekli oldular. Orhan KÖPRÜ’nün görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Ümit GÜNDÜR

233.

15-20 Ekim 2008

Bodrum Tatili

15-20 Ekim 2008 tarihleri arasında Ferhat ABİDİNOĞLU’nun Bodrum Gündoğandaki Green Beach Resort’da 45 aile eşleri ile konuk edildi.

Ümit GÜNDÜR

234.

22-31 Ekim 2008

Side Jandarma Kampı

Devremize tahsis edilen Side Jandarma kampında 53 aile bir araya gelmiştir.

Ümit GÜNDÜR

235.

25 Ekim 2008

Kuruluş Yıldönümü

Vakfımızın 12. Kuruluş Yıldönümü Side Kampı Sosyal Tesislerinde geniş bir katılımla kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

236.

15 Kasım 2008

Anıtkabir Ziyareti

15 Kasım 2008 tarihinde Ata’mızı ziyaret ederek, Mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk.

Ümit GÜNDÜR

237.

22 Şubat 2009

Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı

Kurucular Kurulu 22 Şubat 2009 tarihinde K.K. Lojistik Komutanlığı Sosyal Tesisinde yapıldı. 49 üyemiz asaleten ve 9 üyemiz vekaleten katıldı.

Ümit GÜNDÜR

238.

30 Mayıs 2009

Kuleli Askeri Lisesi Ziyareti

Mezuniyetimizin 40. Yılında 270 arkadaşımızla Kuleli Askeri Lisesinde bir nostalji gezisi yapıldı. Aynı günün akşamında geniş katılımlı Boğaz tekne turu düzenlendi.

Ümit GÜNDÜR

239.

31 Mayıs 2009

Foça Kampı

31 Mayıs – 9 Haziran 2009 tarihinde devremize tahsis edilen Foça Kampında 60 aile bir araya geldi.

Ümit GÜNDÜR

240.

24 Haziran 2009

Taşınmaz alımı

Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 20/14 No. daki gayrimenkul satın alınarak 1 sıra numarası ile Vakıf Gayrimenkul envanterine dahil edildi.

Ümit GÜNDÜR

241.

25 Haziran 2009

Vakıf Senedi Değişikliği

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmada, Vakıf Senedimizde gerekli değişiklikler yapıldı.

Ümit GÜNDÜR

242.

7 Temmuz 2009

Haluk TURGAY’ın Vefatı

7 Temmuz 2009 tarihinde kaybettiğimiz Haluk TURGAY Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Ümit GÜNDÜR

243.

Ağustos 2009

Terfiler

Korgeneral Bekir KALYONCU 30 Ağustos 2009 tarihinde Orgeneralliğe terfi etmiştir.

Ümit GÜNDÜR

244.

22-31 Ekim 2009

Marmaris-Aksaz Kampı

22-31 Ekim 2009 tarihleri arasında Marmaris-Aksaz Kampında 69 aile bir araya geldi.

Ümit GÜNDÜR

245.

13 Kasım 2009

Açılış Kokteyli

Vakfımızın yeni alınan Merkezinin açılışı, 13 Kasım 2009 tarihinde geniş katılımlı bir kokteyl ile yapılmıştır.

Ümit GÜNDÜR

246.

14 Kasım 2009

13. Kuruluş Yıldönümü

Vakfımızın 13. Kuruluş Yıldönümü, gündüz Anıtkabir Ziyareti, akşam devre gecesi ile kutlandı.

Ümit GÜNDÜR

247.

20 Kasım 2009

Ali Belgütay VARIMLI’nın Vefatı

Ali Belgütay VARIMLI, 20 Kasım 2009 tarihinde vefat etmiş, Karşıyaka Mezarlığı/ANKARA’da toprağa verilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

248.

10 Aralık 2009

Ali TAŞKIRAN’ın Vefatı

Ali TAŞKIRAN, 10 Aralık 2009 tarihinde vefat etmiş, İzmir’de toprağa verilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

249.

7 Ocak 2010

Kadınlar Kolu Toplantısı

7 Ocak 2010 tarihinde yapılan Kadınlar Kolu toplantısında Başkanlığa Zehra DİNÇER,

Başkan Yardımcılıklarına; Beysun KUŞ, Handan ERGÜL, Muhasip Üyeliğe; Arife CEYLAN,

Üyeliklere; Zeynep ÖZKAN, Aysun TEKÇİÇEK, Şerife ACAR, Ülkü SINDIR seçilmiştir.

Ümit GÜNDÜR

250.

21 Şubat 2010

Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı

Kurucular Kurulu 21 Şubat 2010 tarihinde Ankara Maltepe’de bulunan K.K.Gazinosunda 56 üyenin asaleten, 20 üyenin vekâleten katılımı ile yapıldı. Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda; İbrahim ERGE, İ.Yüksel KUŞ, M.Necip GÜVENER, İ.Yücel ÖZİN, Halim ÖZYENER ve Necati TENŞİ Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Sadrettin AKTAŞ, Hayrettin YILMAZ ve Cemal CEYLAN Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Ümit GÜNDÜR

251.

27 Şubat 2010

Yeni Yönetim Kurulu

27 Şubat 2010 tarihinde yeni Yönetim Kurulu;

Genel Başkan: İbrahim ERGE

Başkan Vekili: İ.Yüksel KUŞ

Genel Sekreter: M.Necip GÜVENER

Muhasip Üye: İ.Yücel ÖZİN

Üye: Y.Murat DİNÇER

Üye: Halim ÖZYENER (İstanbul)

Üye: Necati TENŞİ (İzmir)

Denetim Kurulu;

Sadrettin AKTAŞ

Hayrettin YILMAZ

Cemal CEYLAN

Olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR

252.

3 Mart 2010

Konferans

Cihangir DUMANLI tarafından Vakıf Merkezinde “Dünya politikasına yön veren güç odakları ve son gelişmeler” konusunda bir konferans verildi.

İbrahim ERGE

253.

8 Mart 2010

İzmir’de Devre Gecesi

İzmir İnciraltı Sosyal Tesislerinde Yönetim Kurulu üyesi Necati TENŞİ’nin organize ettiği devre gecesine 70 kişi katıldı.

İbrahim ERGE

254.

8 Mart 2010

Bilgisayar Alımı

Vakıftaki mevcut bilgisayarların ekonomik ömürlerini doldurmuş olması nedeniyle iki adet bilgisayar alındı.

İbrahim ERGE

255.

20 Mart 2010

Ankara’da Devre Gecesi

Ankara Anıttepe Jandarma Sosyal Tesislerinde, Yönetim Kurulu üyesi M.Necip GÜVENER’in organize ettiği devre gecesine 110 kişi katıldı.

İbrahim ERGE

256.

25 Mart 2010

Tutuklu Ailelerine Mektup

Darbe planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen devre arkadaşlarımız M.Kaya VAROL, N.Ali KARABA ve Kubilay AKTAŞ’ın ailelerine destek olmak amacı ile Vakıf ve 1972’liler adına birer mektup gönderildi.

İbrahim ERGE

257.

31 Mart 2010

Konferans

Cihangir DUMANLI, Vakıf Merkezinde saat: 15.00’de “İran’ın Nükleer Silahlanması” konusunda bir konferans verdi.

İbrahim ERGE

258.

7-9 Nisan 2010

Kapadokya Gezisi

Ankara’dan 54 kişilik bir grup ile Nevşehir’e gidilerek, Göreme ve Ürgüp (Kapadokya) Bölgesine 2 gece 3 gün süren bir kültür gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

259.

12-15 Nisan 2010

Kapadokya Gezisi

İzmir’den 17 kişilik bir grup ile Nevşehir’e gidilerek, Göreme ve Ürgüp (Kapadokya) Bölgesine 2 gece 3 gün süren bir kültür gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

260.

16 Nisan 2010

Deprem Yardımı

8 Mart 2010 tarihinde Elazığ’da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlara yardım amacıyla, Vakıf üyelerinden toplanan 66 koli giyecek malzemesi (6m3), özel bir nakliyat şirketi ile mağdur vatandaşlara ulaştırılmak üzere Elazığ 8 nci Kolordu Komutanlığına gönderildi.

İbrahim ERGE

261.

16 Nisan 2010

TESUD Ziyareti

Nisan 2010 ayı içinde yapılan seçim sonucu göreve yeni gelen TESUD Genel Merkez Yönetimine bir nezaket ziyareti yapıldı.

İbrahim ERGE

262.

27-29 Nisan 2010

Kapadokya Gezisi

İstanbul’dan 23 kişilik bir grup ile Nevşehir’e gidilerek, Göreme ve Ürgüp (Kapadokya) Bölgesine 2 gece 3 gün süren bir kültür gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

263.

4 Mayıs 2010

Bakımevi Ziyareti

Vakıf Kadınlar Kolu tarafından yapılan organizasyon ile Ankara Bilkent’te bulunan TSK Özel Bakım Merkezi ziyaret edilmiş; Merkezde kalan 97 yaşlı büyüğümüze, çiçek, kitap ve diğer hediyeler sunulmuş, birlikte öğle yemeği yenilerek sohbet edilmiştir.

İbrahim ERGE

264.

7-9 Mayıs 2010

Amasya Gezisi

44 kişinin katılımı ile Amasya, Tokat ve Çorum illerini kapsayan, 2 gece 3 gün süreli bir kültür gezisi yapılmıştır.

İbrahim ERGE

265.

7-15 Mayıs 2010

Şehit Ailelerinin Tatili

Devre arkadaşımız Ferhat ABİDİNOĞLU ve kıymetli eşi Necla Hanım, 1972’li Şehit ailelerinden bir grubu, sahibi oldukları Bodrum/Gündoğan/Green Beach Resort tesislerinde konuk ederek tatil yapmalarını sağlamışlardır.

İbrahim ERGE

266.

20 Mayıs 2010

Tutuklu ve Ailelerini Ziyaret

Vakıf Yönetim Kurulundan bir grup ile Silivri Cezaevinde tutuklu olan devre arkadaşlarımız ile İstanbul’da ikamet eden aileleri ziyaret edildi.

İbrahim ERGE

267.

21 Mayıs 2010

Piknik

Vakıf Kadınlar Kolu; 21 Mayıs’ta LALAHAN’da, 25 Mayıs’ta K.K.K. EDOK K.lığı tesislerinde olmak üzere iki ayrı piknik düzenlemiştir.

İbrahim ERGE

268.

26 Mayıs 2010

Konferans

Cihangir DUMANLI tarafından, Vakıf Merkezinde saat: 15.00’de “Nükleer Madde Değişiminin Türkiye’de Yapılması Anlaşması” konusunda bir konferans verdi.

İbrahim ERGE

269.

28 Mayıs 2010

Tutuklu Adresleri

Silivri Cezaevinde tutuklu olarak bulunan devre arkadaşlarımızın cezaevi adresleri internet üzerinden ve haberleşme grubuna mail atılarak duyuruldu.

İbrahim ERGE

270.

29 Mayıs 2010

Etkinliğe İştirak

Silivri ve Hasdal’da tutuklu bulunan emekli ve muvazzaf asker ailelerinin Anıtkabir’e yaptıkları ziyarete 70 kişi ile katılmak suretiyle destek verildi.

İbrahim ERGE

271.

2 Haziran 2010

Denetleme

Vakıf Denetleme Heyeti; Vakfın ve Y.İ.V. Ltd.Şti. nin tüm faaliyet, kayıt ve mali durumunu denetledi ve 1 Temmuz 2010 tarihinde ayrıntılı denetleme raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığına verdi.

İbrahim ERGE

272.

9 Haziran 2010

Konferans

Cihangir DUMANLI tarafından, Vakıf Merkezinde saat: 15.00’de “İsrail Krizi ve Ege’de Türk Yunan Sorunları” konusunda bir konferans verildi.

İbrahim ERGE

273.

9 Temmuz 2010

İstifa

15.12.2005 tarihinden beri Y.İ.V. Ltd.Şti. Müdürlüğünü yapan Turgut DURUKAN, kendi isteği ile Şirket Müdürlüğünden ayrıldı.

İbrahim ERGE

274.

10 Temmuz 2010

Karadeniz Gezisi

Devre arkadaşları ve ailelerinden oluşan 41 kişilik bir grup, 10-17 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Adım Adım Karadeniz” isimli kültür gezisine katıldılar.

İbrahim ERGE

275.

10 Temmuz 2010

Vakıf Web Sayfası

12 yıldan beri kullanılan web sayfasının ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, yeniden tasarlanan Vakıf internet sayfası (www.vakif1972.org.tr) hizmete girdi.

İbrahim ERGE

276.

23 Temmuz 2010

Ziyaret Defteri

Vakıf Merkezine gelen devre arkadaşlarının, Vakıfla ilgili düşünce, görüş ve önerilerini yazabilmeleri için özel bir defter açıldı. Vakfa gelemeyip görüş ve düşüncelerini ileti, mektup vb. gibi vasıtalarla gönderenlerin notları deftere yapıştırılacak. Yönetim Kurulu bu deftere kayıt edilen hususları dikkate alacak.

İbrahim ERGE

277.

7 Ağustos 2010

Selma ERİŞİK’in Vefatı

Metin ERİŞİK’in eşi Selma Hanım, Manisa’nın Akhisar ilçesi yakınında geçirdikleri trafik kazasından sonra iç kanama nedeniyle vefat etti. Cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.

İbrahim ERGE

278.

9 Ağustos 2010

Erol EGEMENOĞLU’nun Vefatı

Erol EGEMENOĞLU, Haziran ayında akciğerlerinde tespit edilen kanserli hücrelerin vücudunda hızla yayılması sonucu vefat etti. Cenazesi Bursa Hamitler Kabristanına defnedildi.

İbrahim ERGE

279.

11 Ağustos 2010

Kutlama

2010 Yılı Ağustos ayında terfi eden ve atama gören TSK mensuplarından devre arkadaşı olan ve Vakıf faaliyetleriyle ilgili olup katkıda bulunanlara kutlama mesajları gönderildi.

İbrahim ERGE

280.

9 Eylül 2010

Durmuş Mercan’ın Vefatı

Durmuş MERCAN, beyin tümörü ameliyatı olduktan sonra yaklaşık 1,5 yıldan beri tedavi görmekte iken vefat etti. Cenazesi Ordu’da toprağa verildi.

İbrahim ERGE

281.

9 Eylül 2010

Bayram Kutlaması

9-12 Eylül tarihlerindeki Şeker Bayramı nedeniyle, Şehit olan ve vefat etmiş olan arkadaşlarımızın ailelerine bayram tebriği gönderildi. 10 Eylül 2010 (Bayramın ikinci günü) Vakıf Merkezinde bayramlaşma yapıldı.

İbrahim ERGE

282.

14 Eylül 2010

Sitare YELBOĞA’nın Vefatı

Mustafa YELBOĞA’nın eşi Sitare Hanım, 18 yıldan beri büyük bir azimle sürdürdüğü kanserle mücadelesinde yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Ankara Karşıyaka Kabristanına defnedildi.

İbrahim ERGE

283.

19 Eylül 2010

Gaziler Günü

Gaziler gününü kutlamak üzere 1972’li Gazi arkadaşlarımıza mesaj gönderildi. Ayrıca 22 Eylül 2010 günü Vakıf Merkezine Gazilerimizi davet ederek kutlama etkinliği yapıldı.

İbrahim ERGE

284.

14 Ekim 2010

Doğa Yürüyüş Grubu

14 Ekim 2010 tarihinde yapılan bir toplantı ile devre arkadaşımız Mustafa ASLANKURT’un koordinatörlüğü ve liderliğinde “Doğa Yürüyüş Grubu 72” oluşturuldu. Grup; hafta sonlarında doğa yürüyüşlerine başladı, arzu edenlerin yürüyüşlere katılması için duyurular Vakıf haberleşme grubu ve internet sayfasından yapılmaya başlandı.

İbrahim ERGE

285.

17 Ekim 2010

Bayramlaşma

Kurban Bayramının ikinci günü olan 17 Ekim 2010 Çarşamba günü saat: 14.00 de Vakıf Merkezinde bayramlaşma yapıldı.

İbrahim ERGE

286.

23 Ekim 2010

Anıtkabir Ziyareti

Vakfın 14 ncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle geleneksel Anıtkabir Ziyareti 40 üyenin katılımı ile yapıldı.

İbrahim ERGE

287.

27 Ekim 2010

Konferans

Tuğg. (E) Cihangir DUMANLI tarafından “Füze Kalkanı ve Yaklaşan ABD-İRAN Savaşı” konulu konferansı, Vakıf Merkezinde sundu.

İbrahim ERGE

288.

27 Ekim 2010

Eğitim Bursu Şartlı Bağış Kampanyası

Üyelerden gelen istek üzerine, 30 Aralık 2010 tarihinde ona erecek olan “Eğitim Bursu Şartlı Bağış Kampanyası” başlatıldı.

İbrahim ERGE

289.

3 Kasım 2010

Side Kampı

03-12 Kasım 2010 tarihleri arasında, J.Gn.K.lığınca yapılan toplu tahsis ile Side Kampına 22 aile katıldı.

İbrahim ERGE

290.

5 Kasım 2010

Vefat

Devre arkadaşımız Salih ADAY, yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak Tekirdağ da vefat etti. Cenazesi Alpullu’da toprağa verildi.

İbrahim ERGE

291.

23 Kasım 2010

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2010 Öğretmenler Günü nedeniyle,  Vakıf Kadınlar Kolu tarafından; halen görevde olan ve emekli öğretmenler Vakıf Merkezinde davet edilerek kutlama etkinliği yapıldı.

İbrahim ERGE

292.

27 Kasım 2010

Konya Gezisi

Vakıf Kadınlar Kolunun kararlaştırması sonucu, 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde, 21 ailenin katılımı ile Konya-Çatalhöyük(Çumra) bölgesine kültür gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

 

 

 

 

 

293.

11 Aralık 2010

Devre  Gecesi

İzmir’de ikamet eden 1972’liler, 11 Aralık 2010 Cumartesi akşamı Konak İskelesinde yapılan devre gecesinde, 39 devre arkadaşı aileleriyle buluştular.

İbrahim ERGE

294.

23 Aralık 2010

Eğitim Bursu Şartlı Bağışları

Vakıf üyelerinin yaptığı “Eğitim Bursu Şartlı Bağışları’nın, kampanya sona ermesine rağmen, üyelerin isteği üzerine devamlı hale getirilip, her yıl Eylül Ayı yönetim kurulu toplantılarında değerlendirme yapılarak bursların düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İbrahim ERGE

295.

23 Aralık 2010

Stratejik Plan Yönetmelik

Vakfın stratejik planı, Vizyon-Misyon-Temel Değerleri ve Vakıf Yönetmelik değişiklik ve düzenlemeleri Yönetim kurulunda oy birliği ile kabul edildi. Kurucular Kurulunun  onayına sunulacak.

İbrahim ERGE

296.

01 Ocak 2011

Vakıf Genel Müdürü

Bir yılı süredir gözlerinden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve 2010 yılında ücretsiz izinli olan Vakıf Genel Müdürü Ümit GÜNDÜR, Yönetim Kurulunun 23.12.2010 tarih ve 173/4 sayılı kararı gereği, 01.01.2011 tarihinden itibaren görevine döndü.

İbrahim ERGE

297.

21 Ocak 2011

Muhasebe Değişimi

Vakıf ve Y.İ.V. Ltd.Şti.nin muhasebe işlerini yürütmek üzere yeni anlaşma yapılan Muhasebeci Öznur YÜCETÜRK, eski muhasebeci Celal DEMİR’den tüm evrakı alarak devir teslim yapıldı.

 

İbrahim ERGE

298.

24 Ocak 2011

Apartman Yönetimi

Vakfın dairesinin bulunduğu Yonca Apartmanının yöneticiliği, 2011 yılında yürütülmek üzere teslim alındı.

İbrahim ERGE

299.

01 Şubat 2011

Kadınlar Kolu

Vakıf kadılar kolu 2011 yılında yapacağı etkinlikler ve görev bölümü yapmak için toplandı.

İbrahim ERGE

300.

05 Şubat 2011

Vefat

Şevket GÜNAL’ın oğlu Alparslan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Trabzon Farabi Hastanesinde vefat etti.

İbrahim ERGE

301.

26 Şubat 2011

Y.İ.V. Ltd.Şti.nin kira ve giderler katılımı

Vakıfa ait taşınmazda faaliyet gösteren Y.İ.V. Ltd.Şti. ile 06.08.2009 tarihinde yapılan “Ariyet Hakkı Sözleşmesi” iptal edilerek kira sözleşmesi yapıldı; ayrıca aynı taşınmazın sabit giderlerinin (elektrik, gaz, su, aidat vs.) Vakıf ve şirket tarafından 01 Mart 2011 tarihinden itibaren ortaklaşa ödenmesi düzenlendi.

 

İbrahim ERGE

302.

27 Şubat 2011

Kurucular Kurulu Toplantısı

2011 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı, Ankara/Maltepe K.K.Misafirhanesinde yapıldı. Rutin işlemlerin dışında stratejik plan ve Vakıf Yönetmeliği onaylandı, üye aidatlarının 25 TL’na çıkarılması ve Ferhat /Necla ABİDİNOĞLU’na katkıları için teşekkür edilmesi kararlaştırıldı.

İbrahim ERGE

 

 

303.

01 Mart 2011

Y.İ.V. Şti.Müdürlüğü

Ümit GÜNDÜR, Y.İ.V. Ltd.Şti. Müdürlüğü görevine başladı.

 

304.

07 Mart 2011

Plaket Sunulması

Kurucular Kurulunda alınan karar gereği; şehit devre arkadaşları başta olmak üzere devre arkadaşlarını Bodrum’daki otellerinde konuk eden ve Vakıfa sürekli destek veren Necla ve Ferhat ABİDİNOĞLU,Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından İstanbul’da ziyaret edilerek şükran plaketi ve Kurucular Kurulu kararı takdim edilmiştir.

İbrahim ERGE

305.

20 Mart 2011

40. Yıl Etkinliği

1972 devresinin K.H.O.dan mezuniyetinin 40. Yıl dönümü nedeniyle, 2012 yılının Mayıs ayında kapsamlı, geniş katılımlı etkinlik yapılması için çalışmalara başlandı.

İbrahim ERGE

306.

30 Mart 2011

İç Denetim Raporu

Vakıf Denetleme :Heyetinin, Vakfın ve Y.İ.V. Ltd. Şti.nin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin İç Denetim Raporu, 2011/8 sayılı yazı ekinde, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

İbrahim ERGE

307.

21 Nisan 2011

Kamp Toplu Tahsis Listeleri

1972 Devresine Vakıf üzerinden topluca kamp tahsis edildiğinde, katılacakların listesi oluşturulurken göz önünde bulundurulacak öncelikler aşağıdaki şekilde belirlendi:

1. Şehit eşleri ve çocukları

2. Merhum1972’lilerin eşleri ve aileleri,

3. Eşi veya kendisi engelli ve/veya ciddi hastalığı olanlar,

4. Müstafi 1972’liler,

5. Toplu tahsis ile kampa daha az gitmiş olanlar ve/veya son katılış tasrihi daha eski olanlar,

6. Eşitlik halinde Vakıfa karşı yükümlülüklerini daha fazla yerine getirenler ve/veya Vakfın amacına yönelik faaliyetlerine daha çok katılan ve destek verenler.

İbrahim ERGE

308.

05 Mayıs 2011

Ziyaret

Vakıf Kadınlar Kolu’nun koordinesinde, TSK  Ankara Özel Bakımevine 22 kişinin katılımı ile bir ziyaret yapıldı. Brifingi müteakip, tesiste kalan yaşlılar ziyaret edilerek çiçek sunuldu, birlikte öğle yemeği yendi, kütüphaneye kitap ve tesise 2 adet duvar saati hediye edildi.

İbrahim ERGE

309.

15 Mayıs 2011

Polatlı Gezisi

Sakarya Meydan Muharebesinin cereyan ettiği bölgede bulunan şehitlik, anıt ve tesisler ile Gordion Antik Kentine 32 kişinin katılımı ile bir gezi yapıldı.

İbrahim ERGE

310.

19 Mayıs 2011

Gümüldür Kampı

Gümüldür/İzmir kampıının19-28 Mayıs 2011dönemine, toplu tahsis ile 58 devre arkadaşımız katıldı. Kampta yapılan devre gecesine, kamp civarında oturan ve İzmir’den gelenlerle birlikte 70 aile katıldı.

 

İbrahim ERGE

311.

24 Mayıs 2011

Vefat

Devre arkadaşımız Tuna ÖNER, aort yırtılması sonucu İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Topkapı//Ayvalık’ta bulunan aile kabristanında toprağa verildi

İbrahim ERGE

312.

11 Mayıs 2011

Konferans

Dr. Cihangir DUMANLI tarafından “Kanal İstanbul Projesi ve Stratejik Değerlendirilmesi” konulu konferans, Vakıf Merkezinde sunuldu.

İbrahim ERGE

313.

02 Haziran 2011

40. Yıl Etkinliği

Kara Harp okulu K.lığı ziyaret edilerek, 26 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak, KHO2dan mezuniyetin 40. Yıl dönümü etkinlik programı koordine edildi.

İbrahim ERGE

314.

08 Haziran 2011

40. Yıl Etkinliği

Naci BEŞTEPE’nin “Barış Yazıları” isimli kitabının yayını nedeniyle Vakıf Merkezinde imza günü yapıldı. İmza gününde kitapların satışından elde edilen geliri, Naci BEŞTEPE Vakıfa bağışladı.

İbrahim ERGE

315.

27 Haziran 2011

Yıllık Beyanname

Vakfın 2010 yılına ait faaliyet ve mali tablolarını içeren Yıllık Beyanname , internet üzerinden ve ıslak imzalı bir kopyası Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

İbrahim ERGE

316.

08-15 Temmuz 2011

Karadeniz Gezisi

08-15 Temmuz 2011 tarihleri arasında, 42 kişinin katılımı ile Karadeniz kültür gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

317.

20 Temmuz 2011

Vefat

Şaban MOLLAOĞLU’nun eşi Nazan Hanım, uzun süreden beri tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamamış ve İzmir’de vefat etmiştir. Cenazesi Narlıdere Eski Kabristanın da toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

318.

31 Ağustos 2011

Bayramlaşma

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Şeker Bayramının sevincini paylaşmak amacıyla, Vakıf Merkezinde bir araya gelinerek kutlama yapıldı.

 

İbrahim ERGE

319.

08 Eylül 2011

Eğitim Bursları

Eğitim Bursu Şartlı Bağış kampanyasına devre arkadaşlarımızın yaptığı katkı ve Vakıf kaynaklarından ayrılan fon ile 2011-2012 eğitim yılında 7 öğrenciye karşılıksız eğitim bursu verilmeye başlandı.

İbrahim ERGE

320.

19 Eylül 2011

Gaziler Günü

Gazi devre arkadaşlarımıza kutlama mesajı gönderildi, Valilikler tarafından yapılan gaziler günü kutlama etkinliklerine katılındı.

 

İbrahim ERGE

321.

15 Ekim 2011

Vefat

Devre arkadaşımız Levent Tekin UÇER uzun süredir tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamadı, tedavi gördüğü İstanbul/Haydarpaşa GATA’da vefat etti. Cenazesi İstanbul Büyükbakkalköy Kabristanında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

322.

22 Ekim 2011

Gümüldür Kampı

İzmir Gümüldür (Özdere) kampının 17nci döneminde alınan toplu tahsis ile 11 aile, 22-31 Ekim 2011 tarihlerinde kampa katıldılar.

İbrahim ERGE

323.

18 Ekim 2011

Kuruluş Yıldönümü

Vakfımızın 15. Kuruluş Yıl Dönümü, 18 Ekim 2011 de kutlandı.Önce toplu olarak Anıtkabir ziyareti yapıld.ı Sonrasında Ankara Merkez Orduevinde bir kokteyl yapıldı. Kokteyle 45. K.K.K. E.Org. Erdal CEYLANOĞLU’da katıldı.

İbrahim ERGE

324.

23 Aralık 2011

Vefat

Devre arkadaşımız A.Tansel ALPER, kalp krizi sonucu 22.12.2011 de vefat etti. Cenazesi Ankara Karşıyaka Kabristanında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

325.

25 Ocak 2012

Konferans

Prof. Dr. Kemal ERBİL tarafından, Vakıf Merkezinde “Kalp krizi ve kolesterol” konulu konferans verildi. Aynı konferans bir gün sonra eşlere takdim edildi.

İbrahim ERGE

326.

12 Ocak 2012

40. Yıl Etkinliği

Harp Okulundan mezuniyetimizin 40. Yıl dönümünde yapılacak etkinliklerin ayrıntılı planlanması tamamlandı ve 62 sayılı bülten ile tüm devre arkadaşlarına katılım için duyurular yapıldı.

İbrahim ERGE

327.

03 Mart 2012

Kurucular Kurulu Toplantısı

Vakfın 2012 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 26.02.2012 Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 102 üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile 2012 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. Ayrıca Vakfın Yönetim ve Denetim kurallarında 2 yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı.

İbrahim ERGE

328.

03 Mart 2012

Görev Bölümü

Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarına yeni seçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak aralarında görev bölümü yaptılar.

Yönetim Kurulu:

1.       Başkan             : İbrahim ERGE

2.       Başkan Vekili   : İ.Yüksel KUŞ

3.       Genel Sekreter  : M:Necip GÜVENER

4.       Muhasip Üye    : Yelkan H. AŞETEY

5.       Üye                  : Y.Murat DİNÇER

6.       Üye(İstanbul)  : Halim ÖZYENER

7.       Üye(İzmir)      : İ.Faruk CAVKA

Denetim Kurulu:      

  1. Başkan : Hayrettin YILMAZ
  2. Üye      : Cemal CEYLAN
  3. Üye      : Muhittin BOZOKLU

İbrahim ERGE

329.

17 Mart 2012

İzmir’de Kahvaltı

İzmir’de yaşayan 1972’liler, 17 Mart 2012 Cumartesi sabahı Karşıyaka Seyirtepe de eşlerin de katıldığı 53 kişilik grup ile kahvaltı da buluştu.

 

İbrahim ERGE

330.

05 Nisan 2012

Dua okundu

Harp okulundan mezuniyetimizin 40. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; şehit ve merhum devre arkadaşlarımız ile 1972’lilerin eş, çocuk ve yakınlarından vefat etmiş olanların aziz ruhları için, 05 Nisan 2012 Perşembe günü ikindi namazı öncesinde, Ankara Maltepe, İstanbul Selimiye, İzmir Konak Hisar Camilerinde Kur’anı Kerim ve dua okutuldu.

İbrahim ERGE

331.

18 Nisan 2012

Vefat

Devre arkadaşımız Müst.J.Yzb. Hüseyin ÇAY, girdiği şeker komasından çıkamamış ve vefat etmiştir. Cenazesi K.Maraş/Elbistan ilçesi Söğütlü kasabası Ambarcık köyünde toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

332.

02 Mayıs 2012

Konferans

Devre arkadaşlarımız E.Tuğg. Dr.Cihangir DUMANLI, ve E.Kur.Alb.Dr. Serdar ERDURMAZ “Suriye Olayları, Arap Baharı ve Türkiye” konularında sunum yaptılar.

İbrahim ERGE

333.

07 Mayıs 2012

Vefat

Devre arkadaşımız Adnan SONGÜR, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından kurtulamamış ve Eskişehir’de vefat etmiştir. Cenazesi Balıkesir/Ayvalık İlçe Kabristanında toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

334.

25 Mayıs 2012

40. Yıl etkinliği

Etkinlik için Ankara dışından gelen 1972’liler, Merkez ve Sıhhıye Orduevlerinde karşılandı, etkinlikle ilgili doküman ve malzemeler kendilerine verildi.

İbrahim ERGE

335.

26 Mayıs 2012

40.Yıl etkinliği

40. Yıl etkinliğine katılan 528 kişi servisler ile intikal ederek topluca aşağıdaki program uygulandı:

  • 09.30 da Anıtkabir’de buluşuldu, saygı duruşu ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
  • 11.00-15.30 arasında Harp Okulu ziyaret edilerek öğrencilerle öğle yemeği yendi.
  • 19.30 da Merkez Orduevi Nilüfer Salonunda devre gecesi yapıldı.

İbrahim ERGE

336.

27 Mayıs 2012

40 Yıl etkinliği

Saat 09.00-19.00 arasında, J.Gn.K.lığının Güvercinlikte bulunan sosyal tesislerinde, kahvaltı, branç ve piknik yapıldı.

İbrahim ERGE

337.

01 Ağustos 2012

Sekreter değişimi

14 yılı aşkın süreyle Vakıf sekreterliği yapan Reyhan DOĞAN, 01 Ağustos 2012 tarihinden itibaren görevini yeni sekreterimiz Ayça ÖNDER’e teslim etti.

İbrahim ERGE

338.

09 Ağustos 2012

Vefat

Devre arkadaşımız A.Atıf ATEŞOK, Muğla Köyceğiz Otmanlar Köyü yakınında orman yangınına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti: Cenazesi,İzmir/Karşıyaka Doğançay Kabristanında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

339.

11 Ağustos 2012

Vefat

Devre arkadaşımız Abdülkadir CEYLAN, İstanbul’da vefat etti. Cenazesi, Bursa/Yenişehir Koyunhisar köyünde toprağa verildi.

İbrahim ERGE

340.

26 Ağustos 2012

Reyhan DOĞAN evlendi

Eski sekreterimiz Reyhan DOĞAN, Ankara’da yapılan nikah töreni ile evlenerek, bundan sonra yaşamını sürdüreceği İstanbul’a uğurlandı.

İbrahim ERGE

341.

30 Ağustos 2012

Emeklilik

2012 yılı olağan Y.A.Ş. toplantısında alınan kararlar sonucu; iki general arkadaşımız kadrosuzluktan (Korg.İsmail Hakkı ;PEKİN, Korg. Mustafa korkut ÖZARSLAN), bir general arkadaşımız kendi isteği ile ( Hak.Tuğg.Orhan KÖPRÜ) ve yaş haddini dolduran iki Prof.Dr.Alb.Kemal KARAKURUMER) emekli oldular.

İbrahim ERGE

342.

19 Eylül 2012

Konferans

E.Tuğg.Dr. Cihangir DUMANLI, Vakıf Merkezinde “Yaklaşan ABD Başkanlık Seçimleri ve Türkiye’ye Etkileri” konulu bir konferans takdim etti.

İbrahim ERGE

343.

25 Eylül 2012

Eğitim Bursu

Vakıfa yapılan şartlı eğitim bursu bağışları ve ayrıca vakfın 2012 yılı bütçesine konulan kaynak ile 2012-2013 eğitim yılında 10 lisans öğrencisine, karşılıksız eğitim bursu verilmesi kararlaştırıldı.

İbrahim ERGE

344.

12 Ekim 2012

40. Yıl Etkinliği

Mayıs 2012 de Ankara’da yapılan etkinliklerde çekimi yapılan fotoğrafların toplandığı 1 adet DVD, video çekimlerinin toplandığı 33 adet DVD olmak üzere toplan dörder adet DVD; etkinliklere katılan devre arkadaşlarımıza gönderildi.

İbrahim ERGE

345.

22 Ekim 2012

40.Yıl Etkinliği

40. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Bodrum Özel Eğitim Merkezinin 16. Döneminde (22-31 Ekim) 74 devre arkadaşımız, eş, çocuk ve torunları ile 180 kişi birlikte oldu. Önce Kurban Bayramını, sonra da Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladılar ve Bodrum’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Fener Alayına ve Cumhuriyet Yürüyüşüne katıldılar.

İbrahim ERGE

346.

05 Kasım 2012

VGM Teftiş Raporu

28.03-29.09 2012 tarihleri arasında; Vakfımızın 2006-2011 yılları arasındaki tüm iş, işlem ve hesaplarını denetime tabi tutan VGM Teftiş Dairesinin sonuç raporu alındı ve raporda belirtilen hususlara gerekli işlem ve düzeltmeler yapılarak, sonucu 15.11.2012 tarihinde yazılı olarak bildirildi.

İbrahim ERGE

347.

24.11.2012

Sekreterimiz Evlendi

Vakıf Sekreterimiz Ayça ÖNDER, 24 Kasım 2012 Cumartesi günü, Ankara’da yapılan ve 1972’lileri temsilen Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin eşleriyle birlikte katıldığı nikah töreni ile evlendi.

İbrahim ERGE

348.

28 Kasım 2012

TESUD Seçimleri

Ocak-2013 ve Nisan-2013 aylarında yapılacak TESUD Şube ve Genel Merkez seçimlerinde, beklentileri karşılayacak yönetimlerin oluşturulması için, diğer devrelerle de işbirliği yapılarak çalışılmaya başlandı.

İbrahim ERGE

349.

17 Aralık 2012

Yılbaşı Kutlaması

Şehit ve merhum devre arkadaşlarımızın ailelerine, tüm devre adına yılbaşı kutlaması için her yıl olduğu gibi, mesaj ve mütevazi hediye paketi gönderildi.

İbrahim ERGE

350.

12 Şubat 2013

İzmir’de Devre Gecesi

İzmir’de yaşayan 1972’liler, 12 Şubat 2013’de  Alsancak Endülüs Bar’da eşlerin de katıldığı 46 kişilik grup ile devre gecesinde buluştu.

İbrahim ERGE

351.

20 Şubat 2013

Çayyolu Grubu Yemeği

Ankara’da Çayyolu bölgesinde oturan arkadaşlarımız eşlerinde katıldığı 48 kişilik grupla Asos Restoranda buluştu.

İbrahim ERGE

352.

24 Şubat 2013

Kurucular Kurulu Toplantısı

Vakfın 2013 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 24.02.2013 Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 54 üyenin asaleten, 21 üyenin ise vekaleten katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2012yılı faaliyet ve hesapları ile 2013 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi.

İbrahim ERGE

353.

18 Mart 2013

Şehitleri Anma

18 Mart 2013 Şehitleri Anma gününde Ankara Cebeci Şehitliği’nde 20 arkadaşımızla toplanarak Şehitlikte yatan .:Cem ERSEVER ve Yusuf TURGUT’un mezarları ziyaret edildi. Ayrıca Edirne Kapı, Çanakkale ve Polatlı Şehitliklerindeki şehitlerimizde o bölgedeki arkadaşlarımız tarafından ziyaret edilerek anıldı.

İbrahim ERGE

354.

20 Mart 2013

Vefat

Devre arkadaşımız Atıf YURDAKUL, kalp krizi sonucu 20.03.2013 de vefat etti. Cenazesi İzmir Buca Kaynaklar Göktepe Kabristanında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

355.

15 Nisan 2013

Vefat

Devre arkadaşımız Necdet YÖRÜKLÜ’nün eşi Türkan YÖRÜKLÜ uzun zamandır görmüş olduğu tedavinin cevap vermemesi sonucunda vefat etti, cenazesi İstanbul Büyükçekmece Yeni Kabristanında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

356.

07 Nisan 2013

TESUD Seçimleri

Ankara TESUD Genel Merkezi’nde yapılan Yönetim Kurulu seçimlerinde İ.Yüksel KUŞ ve Yelkan Halis AŞETEY Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

İbrahim ERGE

357.

13 Mayıs 2013

Kıbrıs Gezisi

29 Nisan ve 06 Mayıs 2013 tarihlerinde 25’er aileden oluşan iki grup halinde Kıbrıs’a yedişer gün süreli birer gezi yapıldı.

İbrahim ERGE

358.

25 Mayıs 2013

İzmir  Körfez Gezisi

25 Mayıs 2013’te 48 kişinin katılımıyla Lamia Gemisi ile yemekli körfez gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

359.

30 Haziran 2013

Karadeniz Gezisi

42 kişinin katılımıyla  7 günlük bir karadeniz gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

360.

06 Ağustos 2013

Şeker Bayramı

64 kişinin katılımı ile 6-8 Ağustos 2013 tarihlerinde Uludağ’da Şeker Bayramı kutlandı.

İbrahim ERGE

361.

08 Ağustos 2013

Vefat

Devre Arkadaşımız H.Ersoy UZUN 8 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul’da vefat etti.Cenazesi İstanbul Yeni Ayazağa Kabristanında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

362.

30 Ağustos 2013

Atama

Devre Arkadaşımız Org.Hulusi AKAR Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı.

İbrahim ERGE

363.

25 Ekim 2013

Side Kampı

110 kişinin katılımı ile 25 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında Side Kampından yararlanıldı.

İbrahim ERGE

364.

16 Kasım 2013

Vefat

Devre Arkadaşımız Halit AKGÜL 16 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da vefat etti. Cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

365.

16 Kasım 2013

Kuruluş yıl dönümü

Vakfımızın 17. Kuruluş Yıldönümü 112 kişinin katılımı ile Anıttepe Jandarma Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltı sonrası Anıtkabir Ziyaretiyle kutlandı.

İbrahim ERGE

366.

07 Aralık 2013

Vefat

Devre Arkadaşımız M.Nazmi YÜKSEL 07 Aralık 2013 tarihinde İzmir’de vefat etti.Cenazesi İzmir Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

367.

11 Şubat 2014

Vefat

Devre Arkadaşımız Fikri ÇİLİNGİR, 11 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti.Cenazesi İstanbul Büyükçekmece Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

368.

17 Şubat 2014

Vefat

Devre Arkadaşımız M.Suha SEZGİN 17 Şubat 2014 tarihinde, yurtdışında vefat etti.Cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

369.

23 Şubat 2014

Kurucular Kurulu Toplantısı

Vakfın 2014 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 23.02.2014  Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 81  üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile 2014 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. Ayrıca Vakfın Yönetim ve Denetim kurallarında 2 yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı.

İbrahim ERGE

 

370.

26 Şubat 2014

Vefat

Devre Arkadaşımız Yavuz ÜNVER’in eşi Aysel ÜNVER 26 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi İstanbul Ümraniye Ihlamurkuyu Kabristanında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

371.

01 Mart 2014

Görev Bölümü

Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarına yeni seçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak aralarında görev bölümü yaptılar.

Yönetim Kurulu:

 

1.       Başkan             : İbrahim ERGE

2.       Başkan Vekili   : İ.Yüksel KUŞ

3.       Genel Sekreter  : M.Necip GÜVENER

4.       Muhasip Üye    : Yelkan H. AŞETEY

5.       Üye                  : Y.Murat DİNÇER

6.       Üye(İstanbul)  : Halim ÖZYENER

7.       Üye(İzmir)      : İ.Faruk CAVKA

Denetim Kurulu:      

1.Başkan : Hayrettin YILMAZ

2.Üye      : Cemal CEYLAN

       3.  Üye      : Muhittin BOZOKLU

İbrahim ERGE

372.

27 Nisan 2014

İstanbul’da Toplu Kahvaltı

96 arkadaşımızın katılımı ile İstanbul’da Kâtibim Restoranda toplu kahvaltı yapıldı.

İbrahim ERGE

373.

22 Mayıs 2014

Side Kampı

22-31 Mayıs 2014  tarihleri arasında, J.Gn.K.lığınca yapılan toplu tahsis ile Side Kampına 56 kişi  katıldı.

İbrahim ERGE

374.

29 Mayıs 2014

Vefat

Devre Arkadaşımız Mithat ÜNAL 29 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve toprağa verildi.

İbrahim ERGE

375.

08 Haziran 2014

Balkan Gezisi

8-15 Haziran 2014 tarihleri arasında 43 kişinin katılımı ile Balkan Turu gerçekleştirildi.

İbrahim ERGE

376.

10 Haziran 2014

Vefat

Devre Arkadaşımız Nadir GÖKER; 10 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi İstanbul Karaca Ahmet  Mezarlığında Toprağa verildi.

İbrahim ERGE

377.

15 Haziran 2014

Vefat

Devre Arkadaşımız Bülent AKKOYUNLUER; 15 Haziran 2014 tarihinde İzmir’de vefat etti.Cenazesi İmizr Karşıyaka Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

378.

06 Ağustos 2014

Vefat

Devre Arkadaşımız M.Yaşar GİZDEM 06 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da vefat etti. Cenazesi Ankara Cebeci Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

379.

20 Eylül 2014

Tekne Gezisi

20 Eylül 2014 Günü 121 kişinin katılı ile İstanbul Boğazında yemekli bir tekne gezisi yapıldı.

İbrahim ERGE

380.

25 Ekim 2014

Bodrum Kampı

25 Ekim-03 Kasım 2014 tarihleri arasında 143 kişinin katılı mı ile Bodrum Kampı gerçekleştirildi.

İbrahim ERGE

381.

15 Kasım 2014

Kuruluş yıl Dönümü

15 Kasım 2014 Cumartesi günü 118 kişinin katılımı ile önce J.Gnk.lığı.Sos.Tes.’nde yapılan öğle yemeğine müteakip, Anıtkabir ziyaret edildi.

İbrahim ERGE

382.

29 Aralık 2014

Yılbaşı

29 Aralık 2014-02 Ocak 2015 tarihleri arasında 36 kişinin katılımı ile Denizli/Karahayıtta yılbaşı programı yapıldı.

İbrahim ERGE

383.

22 Şubat 2015

Kurucular Kurulu Toplantısı

Vakfın 2015 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 22.02.2015 Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 59 üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile 2015 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi.

İbrahim ERGE

384.

18 Mart 2015

Şehitleri Anma

18 Mart 2015 Şehitleri Anma gününde Ankara Cebeci Şehitliği’nde 21 arkadaşımızla toplanarak Şehitlikte yatan .:Cem ERSEVER ve Yusuf TURGUT’un mezarları ziyaret edildi. Ayrıca Edirne Kapı, Çanakkale ve Polatlı Şehitliklerindeki şehitlerimizde o bölgedeki arkadaşlarımız tarafından ziyaret edilerek anıldı.

İbrahim ERGE

385.

24 Mayıs 2015

Balkan Gezileri

24 Mayıs-5 Haziran 2015 tarihleri arasında iki grup olarak 88 kişinin katılımı  ile Balkan turları yapıldı.

İbrahim ERGE

386.

03 Nisan 2015

Vefat

Devre Arkadaşımız Muzaffer TEKİN 03 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

387.

09 Temmuz 2015

Vefat

Devre Arkadaşımız Mehmet ATEŞ, 09 Temmuz 2015’de Bodrum’da vefat etti. Cenazesi Bodrum Bitez mezarlığında toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

388.

14 Temmuz 2015

Vefat

Devre Arkadaşımız Cebrail BAKAY’ın eşi Özen Hanım 14 Temmuz 2015’de İstanbul’da vefat etti ve toprağa verildi.

İbrahim ERGE

389.

15 Temmuz 2015

Şeker Bayramı

15-20 Temmuz 2015 tarihleri arasında 33 kişinin katılımı ile Ilgaz Orduevinde şeker Bayramı kutlandı.????

 

390.

18Ağustos 2015

Atama

Devre Arkadaşımız Org. Hulusi AKAR 18 Ağustos 2015 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı görevine başladı.

İbrahim ERGE

391.

31 Ağustos 2015

Vefat

Devre Arkadaşımız Osman FİDAN; 31 Ağustos 2015 tarihinde Antalya’da vefat etti ve toprağa verildi.

İbrahim ERGE

392.

22 Eylül 2015

Kurban Bayramı

22-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Uludağ Orduevinde …. Kişinin katılımı ile Kurban Bayramı kutlandı.

İbrahim ERGE

393.

03 Ekim 2015

İtalya Gezileri

03-17 Ekim 2015 tarihleri arasında 89 kişinin katılımı ile iki grup halinde İtalya gezileri yapıldı.

İbrahim ERGE

394.

15 Ekim 2015

Özdere Kampı

15-24 Ekim 2015 tarihleri arasında 47 kişinin katılımı ile Özdere (Gümüldür) kampına gidildi.

İbrahim ERGE

395.

14 Kasım 2015

Kuruluş Yıldönümü

14 Kasım 2015 tarihinde 141 kişinin katılımı ile önce Gazi Ordu evinde branç yapıldı, sonra Anıtkabir ziyaret edildi ve Ata’nın mozolesine çelenk sunuldu.

İbrahim ERGE

396.

29 Aralık 2015

Yılbaşı

29 Aralık 2015- 02 Ocak 2016 tarihleri arasında 41 kişinin katılımı ile Denizli Karahayıt’ta yılbaşı kutlandı.

İbrahim ERGE

397.

28 Ocak 2015

Vefat

Devre arkadaşımız Bülent ÜNAL 28 Ocak 2015 tarihinde İzmir’de vefat etti, Cenazesi İzmir/Narlıdere Yeniköy mezarlığında toprağa verildi.

 

398.

4 Mart 2016

Vefat

Devre Arkadaşımız Mehmet KULALI 04 Mart 2016 tarihinde İzmir’de vefat etti. Cenazesi İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

 

399.

21 Şubat 2016

Kurucular Kurulu Toplantısı

Vakfın 2016 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 21.02.2016  Pazar günü Saat:10.30 da  Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 82 üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile 2015 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. Ayrıca Vakfın Yönetim ve Denetim kurallarında 2 yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı.

İbrahim ERGE

400.

25 Şubat 2016

Görev Bölümü

Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarına yeni seçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak aralarında görev bölümü yaptılar.

Yönetim Kurulu:

 

1.       Başkan             : İbrahim ERGE

2.       Başkan Vekili   : İ.Yüksel KUŞ

3.       Genel Sekreter  : M.Necip GÜVENER

4.       Muhasip Üye    : Yelkan H. AŞETEY

5.       Üye                  : Y.Murat DİNÇER

6.       Üye(İstanbul)  : Halim ÖZYENER

7.       Üye(İzmir)      : İ.Faruk CAVKA

Denetim Kurulu:      

1.Başkan : Hayrettin YILMAZ

2.Üye      : Cemal CEYLAN

      3. Üye      : Lütfi Engin ERGÜL

 

401.

10 Mart 2016

Vefat

Devre Arkadaşımız Nami KESKİNBORA 10 Mart 2017 tarihinde İstanbul’davefat  etti, cenazesi 11 Mart 2016 tarihinde Mersin Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

402.

03 Nisan 2016

İstanbul’da Branç

Vakfımızın 20. Yıl kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 03 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Harbiye Orduevinde 130 kişinin katılımıyla bir branç yapıldı.

İbrahim ERGE

403.

25 Nisan -02 Mayıs 2016

İspanya Gezileri

25 Nisan-02 Mayıs ve 16-23 Mayıs 2016 tarihlerinde iki grup halinde 88 kişinin katılımıyla İspanya geziler yapıldı.

İbrahim ERGE

 

404.

30 Mayıs-05 Haziran 2016

Otelde tatil

30 Mayıs-05 Haziran 2016 tarihleri arasında Antalya/Kemer Beldininde ki Otel Clup Belpınar’da 118 kişinin katılımıyla tatil yapıldı.

İbrahim ERGE

405.

16-24 Temmuz 2016

Karadeniz Gezisi

16-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında 40 kişinin katılı ile Karadeniz Turu yapıldı.

İbrahim ERGE

406.

02 Ağustos 2016

Vefat

Devre Arkadaşımız Hasan IŞIN’ın eşi 02 Ağustos 2016 tarihinde İzmir’de vefat etti. 03 Ağustos’ta İzmir Yelki Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

407.

28 Eylül 2016

Vefat

Devre arkadaşımız S.Mehmet ORSEL 28 Eylül’ 2016’da Ankara’da vefat etti. Cenazesi 30 Eylül’de Ankara/Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

408.

24 Eylül-01 Ekim 2016

Orta Avrupa Gezisi

24 Eylül-01 Ekim 2016  tarihleri arasında 2 grup halinde, 86 kişinin katılımıyla Orta Avrupa Turu yapıldı.

İbrahim ERGE

409.

03-12 Ekim 2016

Marmaris/AksazKampı

03-12 Ekim 2016  tarihleri arasında 72 kişinin katılımı ile Marmaris/Aksaz Özel Eğitim Merkezinden topluca yararlanıldı.

İbrahim ERGE

410.

11 Kasım 2016

Anıtkabir Ziyareti

Vakfımızın 20. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle 11 Kasım 2016’da kalabalık bir katılımla Anıtkabir’e  ziyarette bulunarak, Atamıza çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu.

İbrahim ERGE

411.

11 Kasım 2016

Hotel İç Kale Devre Yemeği

11 Kasım 2016 tarihinin akşamında 196 kişinin katılımıyla Ankara/Maltepe’de bulunan Hotel İçkale’de Vakfımızn 20. Kuruluş Yıl Dönümü gala yemeği yendi.

İbrahim ERGE

412.

12 Kasım 2016

Gazi Ordueinde branç

12 Kasım 2016 sabahında Gazi Orduevinde 150 kişinin katılımıyla topluca branç yapıldı.

İbrahim ERGE

 

413.

29 Aralık 2016-02 Ocak 2017

Termal Otelde yılbaşı

29 Aralık 2016 ve 02 Ocak 2017 tarihleri arasında Denizli/Karahayıt ta bulunan PAM Termal Otelde 102 kişinin katılımı ile yılbaşı kutlandı.

İbrahim ERGE

414.

13 Şubat 2017

Vefat

Devre Arkadaşımız Yaşar ÇITAK 13 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’davefat  etti, cenazesi 14 Şubat 2017 tarihinde Hayrabolu’da toprağa verildi.

İbrahim ERGE

415.

19 Şubat 2017

Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı

19 Şubat 2017 tarihinde Ankara/Maltepe’de buluna K.K. Misafirhanesinde 2017 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 55 üyenin asaleten, 11 üyenin de vekaleten katılımı ile yapıldı.

İbrahim ERGE

416.

22 Şubat 2017

Vefat

Devre Arkadaşımız Tahir ÇEBİ’nin eşi Fatma Hanım 22 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi 23 Şubat 2017 tarihinde Trabzon/Araklı’da toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

417.

18 Mart 2017

Şehitleri Anma Günü

18 Mart 2017 tarihinde Ankara ve çeşitli illerde bulunan şehit devre arkadaşlarımızın kabirleri ziyaret edildi.

İbrahim ERGE

 

418.

22 Mayıs 2017

Vefat

Devre Arkadaşımız Ömer KAYA 22 Mayıs 2017 tarihinde Antalya’da vefat  etti, cenazesi 26 Mayıs2017 tarihinde Antalya/Aksu Kurşunlu’da toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

419.

09 Nisan 2017

İstanbul’da Toplu Kahvaltı

09 Nisan 2017 tarihinde 72 kişinin katılımıyla İstanbul Kalender Orduevi Boğaztepe salonunda toplu kahvaltı etkinliği yapıldı.

İbrahim ERGE

 

420

12-19 Mayıs 2017

Balkan Ülkeleri Gezisi

12-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında 25 kişinin katılımı ile Balkan Ülkeleri Gezisi yapıldı.

 

İbrahim ERGE

 

421.

15-25 Mayıs 2017

Otelde Tatil

15-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum Green Beach Resortta 79 ailemim katılımıyla tatil yapıldı.

İbrahim ERGE

 

422.

13 Temmuz 2017

Vefat

Devre Arkadaşımız M.Cüneyt ERYILDIZ’ın eşi C.Ayşe Hanım, 13 Temmuz 2017 tarihinde vefat etmiş, Aydın/Bozdoğan’da aile mezarlığında toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

423.

23-30 Temmuz 2017

Baltık Başkentleri Gezisi

23-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 44 kişinin katılımıyla Baltık Başkentleri gezisi yapılı.

İbrahim ERGE

 

424.

05 Ağustos 2017

Vefat

Devre arkadaşımız Mustafa ARSLAN 5 Ağustos 2017’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiş, cenazesi Tokat/Zile’de toprağa verilmiştir.

İbrahim ERG

425.

08 Eylül 2017

İzmir’de kahvaltı

8 Eylül 2017’de 80 kişinin katılımıyla İzmir/Narlıdere’de toplu kahvaltı yapıldı.

İbrahim ERGE

 

426.

14 Eylül 2017

Vefat

Devre arkadaşımız Dursun Şeker 14 Eylül 2017 tarihinde vefat etmiş, cenazesi 15 Eylül 2017’de Amasya Yazıbağları’nda toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

 

427.

04-13 Ekim 2017

Side Kampı

4-13 Ekim 2017 tarihleri arasında J.Gn.K.kığının Antalya/Side’de bulunan  Özel Eğitim Merkezinde yapılan kampa 89 kişi katıldı.

İbrahim ERGE

 

428.

15 Ekim 2017

Vefat

Devre Arkadaşımız H:Vural TANIK; 14 Ekim 2017 tarihinde vefat etmiş, cenazesi 15 Ekim 2017 tarihinde İzmir/Çeşme altında toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

 

429.

18 Kasım 2017

Kuruluş Yıldönümü

18 Kasım 2017 tarihinde 129 kişinin katılımıyla önce Gazi Orduevinde topluca kahvaltı yapıldı, daha sonra Anıtkabir’e  ziyarette bulunarak, Atamıza çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu.

İbrahim ERGE

 

430.

29 Kasım 2017

İzmir’de devre yemeği

29 Kasım 2017 tarihinde 55 kişinin katılımı ile İzmir/Konak Orduevinde bir araya gelindi.

İbrahim ERGE

 

431.

19 Ocak 2018

Vefat

Merhum Devre arkadaşımız Hasan KÜÇÜKAY’ın eşiAyşe KÜÇÜKAY 19 Ocak 2018’de İstanbul’da vefat etti.

İbrahim ERGE

 

432.

29 Aralık 2017-02 Ocak 2018

Termal otelde tatil

29 Aralık 2017-02 Ocak 2018 tarihleri arasında Denizli/Karahayıt’ta bulunan bir termal otelde 83 kişinin katılımıyla yılbaşı tatili yapıldı.

İbrahim ERGE

 

433.

18 Şubat 2018

Vefat

Vakfımızın Onursal Başkanı Hasan IŞIN, 18 Şubat 2018’de İzmir’de yatmakta olduğu hastanede vefat etti. Cenazesi 20 Şubat 2018 Salı günü İzmir/Narlıdere’de toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

434.

25 Şubat 2018

Kurucular Kurulu

Vakfımızın Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 25 Şubat 2018 tarihinde Ankara/GMK Bulvarı no:48’de bulunan K.K.Misafirhanesinde 71 kişinin asaleten, 25 kişi vekaleten toplam 96 kişinin katılımıyla yapıldı.

İbrahim ERGE

 

435.

21 Mart 2018

Şehitlik ziyareti

21 Mart 2018 günü Ankara Cebeci Şehitliği 39 arkadaşın katılımıyla ziyaret edilip, şehit arkadaşlarımızın mezarlarına çiçek bırakıldı

İbrahim ERGE

 

436.

1 Nisan 2018

Kahvaltı

1 Nisan 2018 Pazar günü İstanbul Kalender Orduevi Boğaz tepe Tesislerinde 173 kişinin katılımıyla toplu bir kahvaltı yapıldı.

İbrahim ERGE

 

437.

24 Nisan 2018

Vefat

Devre arkadaşımız M.Kemal AYDIN 24 Nisan 2018’de vefat etmiş ve İstanbul Hasdal Mezarlığında toprağa verilmiştir.

İbrahim ERGE

 

438.

27 Nisan-05 Mayıs 2018

Kuzey İspanya-Portekiz Turu

27 Nisan-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında 35 kişinin katılımı ile Kuzey İspanya-Portekiz turu yapıldı.

İbrahim ERGE

 

439.

21 Mayıs 2018

Vefat

Devre arkadaşımız Ayhan AKTULGA,21 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da vefat etti, Topkapı Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

440.

6 Haziran 2018

Kabristan ziyareti

6 Haziran 2018 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığında kabirleri bulunan merhum devre arkadaşlarımız ziyaret edildi.

İbrahim ERGE

 

441.

25 Haziran 2018

Vefat

Devre Arkadaşımız Üstün ŞAHİN 25 Haziran 2018’de Antalya’da vefat etti, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

442.

21-28 Temmuz 2018

Karadeniz Turu

21-28 Temmuz 2018  tarihleri arasında 40 kişinin katılımı ile Karadeniz Turu yapıldı.

İbrahim ERGE

 

443.

31 Temmuz2018

Vefat

Devre arkadaşımız İsmail GÖKSEL 31Temmuz 2018 tarihinde Antalya’da vefat etti, cenazesi 1 Ağustos 2018 tarihinde Niğde’de toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

444.

18 Ağustos 2018

Vefat

Devre arkadaşımız M.Ecmel ÖNKOL 18 Ağustos 2018 günü Ankara’da vefat etti. Cenazesi 19 Ağustos 2018 tarihinde Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

445.

24 Eylül-4 Ekim 2018

Otelde tatil

24 Eylül-4 Ekim 2018 tarihleri arasında Bodrum Gündoğan’da bulunan Greenbeach Resort’ta toplam99 kişinin katılımı ile tatil yapıldı.

İbrahim ERGE

 

446.

4-7 Ekim 2018

22nci Kuruluş yıldönümüm etkinlikleri

Vakfımızın 22nci Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ;5 Ekim 2018’de İzmir/Urla’da 112 kişinin katılımı ile toplu kahvaltı, aynı günün akşamında 131 kişiyle kutlama gecesi,  6 Ekim 2018’de 81kişiyle 2 günlük Sakız Adası Turu yapıldı.

İbrahim ERGE

 

 

 447.

17 Kasım 2018

Anıtkabir ziyareti

17 Kasım 2018 Cumartesi günü 78 kişinin katılımı ile Anıtkabir ziyaret edildi, çelenk sunuldu.

İbrahim ERGE

 

448.

20 Kasım 2018

Vefat

Devre Arkadaşımız İbrahim AYDOĞAN vefat etti, cenazesi Düzce’de toprağa verildi.

 

İbrahim ERGE

 

449.

24 Kasım 2018

Vefat

Devre arkadaşımız O.Tamer GEÇİM 24 Kasım 2018 tarihinde vefat etti, cenazesi Manisa/Akhisar’da toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

 450.

04 Aralık 2018

Vefat

Devre arkadaşımız Emin BABADAĞ 4 Aralık 2018 vefat etti, cenazesi Çorlu Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

451.

13 Aralık 2018

Vefat

Devre Arkadaşımız M.Akın AKKAYNAK Antalya’da vefat etti, cenazesi İstanbul Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE

 

452.

19 Aralık 2018

Vefat

Devre arkadaşımız İsmail ERER 19 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da vefat etti, cenazesi Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim ERGE